Ondt i hovedet

Følelsen og årsag

At have hovedpine kan være enormt generende og smertefuldt, og så kan det skyldes rigtig mange ting. Måske oplever du, at du ofte vågner med hovedpine, nakkespændinger, ømhed i kæbemuskulaturen eller med følelsen af ikke at være udhvilet.

Opstår der på den ene eller anden måde ubalance mellem tænderne, tyggemusklerne og kæbeleddene vil det ofte udløse en advarsel i form af smerte. Så lider du af hovedpine, og har lægen ikke en årsag, så kan det være tænderne, der er den udløsende faktor.

Oplever du hovedpinen som en decideret spændingshovedpine, kan det komme fra myoser i tyggemusklerne. De opstår fordi der er en disharmoni mellem kæbeled, muskler og tandstillingen. De tre ting skal altid være i balance, da der ellers kan opstå symptomer fra det svageste led. Hvis tænderne er svage, kan det være de knækker og hvis musklerne er de svageste, så kan der opstå myoser, som netop giver spændingshovedpine.

Behandling eller anbefaling

Kommer du forbi tandlægen og beskriver, at du har spændingshovedpine, så vil tandlægen starte med at se, om årsagen kan findes i noget, der ses direkte. Det kan være, der er noget med din tandstilling, som kan reguleres væk eller noget ved tænderne, der kan tilpasses med en beslibning. Hvis det ikke er noget, der direkte kan ses, kan en bidskinne være løsningen. Som nævnt skal kæbeled, tænder og muskler altid være i balance, og her kan en bidskinne være medvirkende til at ophæve en ubalance, så kæbeleddet kan finde tilbage til det punkt, hvor det er i hvile. 

En bidskinne er en individuelt fremstillet hård eller blød skinne, som har til formål at aflaste kæbeled og muskler og mindske tandslid og tandpres. Læs mere om bidskinne her >>

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu