Privatlivs- og cookiepolitik

Vi (henholdsvis ORIS-klinikker og ORIS Tandlægerne A/S) tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler personoplysninger.

Privatlivspolitik

Vi (henholdsvis ORIS-klinikker og ORIS Tandlægerne A/S) tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser.

Vi har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, 

kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5.

Nedenfor kan du læse hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler, på hvilke grundlag vi behandler personoplysninger, til hvilket formål og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

ORIS-klinikker

Nedenstående punkter, i denne privatlivspolitik, gælder for tandlægeklinikker (”ORIS-klinikker”) som fremgår af følgende liste: Oversigt over klinikker.
Den ORIS-klinik som du er tilknyttet eller bliver behandlet af, er selvstændig dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Ved spørgsmål angående den enkelte kliniks behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte den enkelte klinik gennem kontaktoplysninger fra ovenstående link eller på:
Hovedkontorets adresse: Skæringvej 94, 8520 Lystrup (ORIS Tandlægerne A/S, CVR-nr.: 38325051)
Hovedkontorets e-mailadresse: gdpr@oris.dk

Patientbehandling

Patientbehandling
I forbindelse med, at du modtager tandbehandling på en ORIS-klinik, behandler vi almindelige personoplysninger, fortrolige personoplysninger og følsomme personoplysninger, herunder bl.a.

 • kontakt- og identifikationsoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato
 • CPR-nr.
 • Helbredsoplysninger: journalnotater, røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger, oplysninger om tidligere tandlæge, oplysninger om eventuel receptpligtig medicin og eventuelle øvrige oplysninger om dit helbred af relevant for din tandbehandling (fx visse kroniske sygdomme). 

Vi indsamler oftest personoplysningerne direkte fra dig. Vi kan dog herudover også få oplysninger andre steder fra, fx andre sundhedspersoner, hvor du har været i behandling (efter samtykke fra dig), offentlige myndigheder (fx kommune) og offentlige registre (fx CPR-registeret og FMK (Fælles Medicinkort).

Formålet med vores behandling af personoplysninger, er at ORIS-klinikken kan udføre den korrekte behandling og føre den lovpligtige patientjournal. Vi anvender også personoplysninger til administration, herunder blandt andet til indkald, påmindelser og servicemeddelelser, besvare henvendelser, indberetning af oplysninger til sygesikringen og eventuelt til forsikringsselskaber, indhentning af betaling, for de modtagne ydelser i forbindelse med tandbehandling samt løbende udvikling og kvalitetssikring af behandlingen, fx ved udsendelse af tilfredshedsundersøgelser.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, artikel 9, stk. 2, litra b og h, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og i henhold til vores forpligtelse til at føre patientjournaler og mulighed for at lave opslag i elektroniske systemer, i henhold til autorisationslovens kapitel 6, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedslovens kapitel 9. Vi behandler også oplysninger på baggrund af samtykke, jf. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, jf. også sundhedslovens kapitel 5 og 9.

Vi udsender indkald, påmindelser og servicemeddelelser på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig omkring tiderne hos os og den service vi tilbyder.

Vi har pligt til at opbevare din journal i mindst 10 år efter du sidst har været i kontakt med os vedr. den pågældende behandling, jf. journalføringsbekendtgørelsens §35. Ved indhentning af betaling for modtagende tandbehandlinger opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år + indeværende år efter modtagelsen af den pågældende betaling, i medfør af vores forpligtelser jf. bogføringslovens §10

Patienttilfredshedsundersøgelse

Vi ønsker hele tiden at forbedre den behandling og service vi tilbyder dig, så du får den bedst mulige oplevelse. Du kan derefter efter dit besøg hos os blive inviteret til at deltage i vores tilfredshedsundersøgelse og at anmelde dit besøg hos os

Vi anvender derfor dine kontaktoplysninger til at indhente feedback fra dig omkring vores behandling og service af dig. Her sker behandling af dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at følge op på din tilfredshed som patient, for at forbedre den behandling og service som vi tilbyder dig.

Vi anvender bl.a. en ekstern virksomhed, Trustpilot A/S (”Trustpilot”), til at indsamle din feedback. Hvis du vil vide mere om, hvordan Trustpilot behandler dine data, kan du læse deres persondatapolitik her. Vi kan også bruge sådanne anmeldelser i salgsfremmende materiale og medier til reklame- og markedsføringsformål.

Jobansøgere

I forbindelse med, at du ansøger en stilling hos os eller sender en uopfordret ansøgning, behandler vi personoplysninger om dig. Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer eller i øvrigt medsender følsomme personoplysninger. Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb. Som en del af rekrutteringsprocessen, kan det også være, at vi indhenter yderligere oplysninger om dig fra andre (referencer) eller fra internettet, herunder sociale medier.

Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Dine oplysninger vil blive delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen, herunder vores hovedkontor, og kan også deles med tredjeparter, som hjælper os med ansættelsesprocessen, f.eks. eksterne udbydere af personlighedstest.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling. Hvis du fremsender personoplysninger af følsom karakter, behandler vi disse på baggrund af en legitim interesse, som er begge parters interesse i vurderingen af et fremtidigt samarbejde (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) og med henblik på fastlæggelse af eller forsvar ved et eventuelt retskrav vedrørende rekrutteringsprocessen (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.
Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger- eller ved at logge ind på kandidatlogin her.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler personoplysninger om dig, herunder almindelige personoplysninger, i form af kontaktoplysninger. Tilsvarende gælder potentielle leverandører/samarbejdspartnere, som vi er i dialog med om et potentielt muligt samarbejde.

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig som kontaktperson hos en leverandør og/eller samarbejdspartnere er at indgå en dialog med dig om et muligt samarbejde, behandling af vores køb/ydelser og administration af din relation til os.

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af opfyldelse af vores kontraktretlige forpligtelser, i henhold til aftale om levering modtagelse af ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen sker endvidere på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig. Dette er nødvendigt for varetagelsen af vores kontraktretlige interesser samt vurdere på det mulige samarbejde.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Typisk vil oplysninger om dig blive slettet efter samarbejdets ophør. I tilfælde af, at dine personoplysninger fremgår af bogføringspligtigt materiale, vil dette blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter materialet anses for værende bogført.

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig. Herunder almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.  Vi indsamler personoplysninger om dig med det formål at optimere vores hjemmeside samt leverer indhold, gennem vores hjemmeside, som er relevant for dig. Behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse sker på baggrund af:

 1. Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, afgivet gennem vores cookie-banner.
 2. Vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at sikrer hjemmesiden funktionalitet og drift. Dette er nødvendigt for, at du kan tilgå information på vores hjemmeside.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil personoplysninger vedr. hjemmesidebesøgende blive slettet efter en årlig revidering.

ORIS-hovedkontor

Nedenstående punkter, i denne privatlivspolitik, gælder for vores hovedkontor (ORIS Tandlægerne A/S).  Ved spørgsmål angående ORIS-hovedkontors behandling af dine personoplysninger kan du kontakte os på:

Hovedkontorets adresse: Skæringvej 94, 8520 Lystrup (ORIS Tandlægerne A/S, CVR-nr.: 38325051)
Hovedkontorets e-mailadresse: gdpr@oris.dk

ORIS-hovedkontor er selvstændigt dataansvarlig, for behandling af dine personoplysninger i nedenstående situationer.

Deltager på kurser- og arrangementer

Når du tilmelder dig eller deltager i et kursus eller arrangementer, herunder webinar, afholdt af os behandler vi almindelige personoplysninger om dig, herunder kontakt- og identifikationsoplysninger samt eventuelt betalingsoplysninger. Når du deltager på kursus, kan det desuden forekomme, at vi også behandler personoplysninger om dig i form af billeder der anvendes i ORIS Tandlægernes (og klinikkers) medier, f.eks. nyhedsbreve og sociale medier, f.eks. vores Facebook og LinkedIn. 

Formålet med behandlingen er at kunne administrere tilmeldinger, at kommunikere til dig om kurset, opkræve eventuelt tilmeldings- eller no-showgebyr, samt for at kunne udsende praktisk information ifm. arrangementet. Formålet med eventuelle billeder er at kommunikere til omverdenen omkring de aktiviteter vi laver.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af en legitim interesse, som er at kunne administrere det pågældende kursus, herunder at kunne kommunikere til tilmeldte omkring kurset, samt opkræve no-show gebyr, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Hvis vi tager billeder under arrangementet, hvor du kan identificeres, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af en legitim interesse i at kommunikere om vores arrangementer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  

For at kunne varetage din tilmelding, vil dine oplysninger i visse tilfælde blive videregivet til eksterne samarbejdspartnere, herunder eventuelle med-kursus-arrangører, NemTilmeld.dk og/eller faktureringssystemer. Vi kan endvidere videregive en deltagerliste med udvalgte oplysninger til oplægsholdere samt de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet, hvis “interesseafvejningsreglen” i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f efter en konkret vurdering er opfyldt.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for at kunne varetage formål nævnt ovenfor. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil tilmeldingsoplysninger om dig blive slettet 2 år efter afholdelse af kurset. I tilfælde af, at dine personoplysninger fremgår af bogføringspligtigt materiale, vil dette blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter materialet anses for værende bogført.

Nyhedsbrevsmodtagere

Når du melder dig til at modtage vores nyhedsbrev, behandler vi almindelige personoplysninger om dig, herunder e-mail, navn og stillingsbetegnelse.

Formålet er at levere et nyhedsbrev til dig, som retter sig mod dine interesser og ønsker, så du oplever at indholdet er relevant.

Personoplysninger vi behandler om dig, i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Dine personoplysninger slettes, når du trækker dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at klikke på linket “Afmeld nyhedsbrev” nederst i dit seneste nyhedsbrev, eller ved at sende en e-mail til oris@oris.dk, hvori du skriver, at du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet.

Potentiel klinikejer

Når vi indgår en dialog med dig om et muligt samarbejde, om klinikejerskab, af en fremtidig ORIS-klinik, vil vi behandle personoplysninger om dig. Herunder almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Vi indsamler personoplysninger om dig med det formål at indgå en dialog med dig om et muligt samarbejde. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at etablere et muligt samarbejde, og som er nødvendigt for at kommunikere med dig herom, samt vurderer på det mulige samarbejde.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle klinikejere blive slettet efter aftalens ophør, eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.

Jobansøgere

I forbindelse med, at du ansøger en stilling hos os eller uploader en uopfordret ansøgning behandler vi personoplysninger om dig. Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer eller i øvrigt medsender følsomme personoplysninger. Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb. Som en del af rekrutteringsprocessen, kan det også være, at vi indhenter yderligere oplysninger om dig fra andre (referencer) eller fra internettet, herunder sociale medier.

Formålet med at behandle din uopfordrede ansøgninger er at kunne kontakte dig med henblik på besættelse af ledige stillinger, der er/måtte komme hos indenfor de næste seks måneder hos ORIS Tandlægerne enten på en ORIS-klinik eller på ORIS-hovedkontor, afhængigt af hvad vi finder relevant på baggrund af din ansøgning/dit CV. Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Dine oplysninger vil blive delt intern med relevant personale i rekrutteringsprocessen, herunder også eventuelt relevant personale på ORIS-klinikker, hvor du eventuelt ønsker at blive tilknyttet, og kan også deles med tredjeparter, som hjælper os med ansættelsesprocessen, f.eks. eksterne udbydere af personlighedstest.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling. Hvis du fremsender personoplysninger af følsom karakter, behandler vi disse på baggrund af en legitim interesse, som er begge parters interesse i vurderingen af et fremtidigt samarbejde (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) og med henblik på fastlæggelse af eller forsvar ved et eventuelt retskrav vedrørende rekrutteringsprocessen (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).

Ansøgning og bilag gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger – eller ved at logge ind på kandidatlogin her.

Jobagent

I forbindelse med, at du skriver dig op til vores jobagent, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af de oplysninger du indtaster i jobagenten; kontaktoplysninger, arbejdsområder og stillingstyper. Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at du kan få en e-mail med ledige stillinger, når vi slår et nyt job op, som er relevant for dig. 

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger eller ved at klikke på ”afmeld jobagent” i den mail du modtager fra os.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler personoplysninger om dig, herunder almindelige personoplysninger, i form af kontaktoplysninger. Tilsvarende gælder potentielle leverandører/samarbejdspartnere, som vi er i dialog med om et potentielt muligt samarbejde.

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig som kontaktperson hos en leverandør og/eller samarbejdspartnere er at indgå en dialog med dig om et muligt samarbejde, behandling af vores køb/ydelser og administration af din relation til os.

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af opfyldelse af vores kontraktretlige forpligtelser, i henhold til aftale om levering modtagelse af ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen sker endvidere på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig. Dette er nødvendigt for varetagelsen af vores kontraktretlige interesser samt vurdere på det mulige samarbejde.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Typisk vil oplysninger om dig blive slettet efter samarbejdets ophør. I tilfælde af, at dine personoplysninger fremgår af bogføringspligtigt materiale, vil dette blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter materialet anses for værende bogført.

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig. Vi behandler almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Vi indsamler personoplysninger om dig med det formål at stille indhold på hjemmesiden til rådighed, optimere vores hjemmesiden, herunder optimere din brugeroplevelse og genere webstatistik samt at lave målrettet markedsføring.

Personoplysninger vi behandler om dig til brug for hjemmesidens funktionalitet, sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at sikrer hjemmesiden funktionalitet og drift. Dette er nødvendigt for, at du kan tilgå information på vores hjemmeside. Personoplysninger vi behandler om dig til brug for optimering af hjemmesiden samt lave målrettet markedsføring kan kun ske på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, afgivet gennem vores cookie-banner. Dit samtykke er frivilligt og vil altid kunne trækkes tilbage nederst på denne side.

Du kan læse mere om cookies nederst på denne side i vores cookiepolitik.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil personoplysninger vedr. hjemmesidebesøgende blive slettet efter en årlig revidering.

Øvrige oplysninger om behandling af personoplysninger

Dataminimering

ORIS-klinikker og ORIS-hovedkontor behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række eksterne leverandører/samarbejdspartnere til opbevaring og behandling af oplysningerne.

Når vi benytter en databehandler, har vi indgået en databehandleraftale med dem. De behandler derfor udelukkende personoplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 45, herunder modtagere certificeret under EU-U.S. Data Privacy Framework. 

I relevante tilfælde videregives personoplysninger til selvstændige datamodtagere, som fx andet sundhedspersonale, tandteknikere, visse leverandører, banker, revisor, inkasso, forsikringsselskaber, godkendte forskningsprojekter og offentlige myndigheder.

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande

I nogle tilfælde anvender vi databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som indenfor EU, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

Dine oplysninger kan overføres til datamodtagere i fx USA baseret på EU Kommissionens standardkontrakter (databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c) eller udtrykkeligt samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra a. Det sikres at disse underleverandører har de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre sikker behandling af personoplysninger.

Hvis du ønsker det, kan du kontakte os for yderligere oplysninger om de overførselsgrundlag, som vedrører dig, herunder udlevering af dokumentation på passende garantier.

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier Facebook, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger.

Særligt vedr. samtykke som behandlingsgrundlag

Såfremt vores behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • opnå indsigt i din personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til osgdpr@oris.dk. Du kan også anvende vores kontaktoplysninger du finder ovenfor

Hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Cookiepolitik

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu