Persondatapolitik

Privatlivspolitik

Vi (henholdsvis ORIS-klinikker og ORIS Tandlægerne A/S) tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser.

Vi har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 5.

Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine personoplysninger, til hvilket formål og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

ORIS-klinikker

Nedenstående punkter, i denne privatlivspolitik, gælder for tandlægeklinikker (”ORIS-klinikker”) som fremgår af følgende liste: Oversigt over klinikker.
Den ORIS-klinik som du er tilknyttet eller bliver behandlet af, er selvstændig dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Ved spørgsmål angående den enkelte kliniks behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte den enkelte klinik gennem kontaktoplysninger fra ovenstående link eller på:

Hovedkontorets adresse: Skæringvej 94, 8520 Lystrup (ORIS Tandlægerne A/S, CVR-nr.: 38325051)
Hovedkontorets e-mailadresse: oris@oris.dk

Patientbehandling
I forbindelse med, at du modtager tandbehandling på en ORIS-klinik, behandler vi personoplysninger om dig. Dette indebærer almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, fortrolige personoplysninger, herunder dit CPR-nummer og følsomme personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9.

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger med følgende formål og retsgrundlag:

 • Oprettelse af dig som patient. Her sker behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, artikel 9, stk. 2, litra b og h samt databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 1, i henhold til vores forpligtelser til at oprette dig i patientjournalen jf. journalføringsbekendtgørelsens §4.
 • Journalføring af dine oplysninger. Her sker behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, artikel 9, stk. 2, litra b og h samt databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 1, i henhold til vores forpligtelser til at føre journaler jf. journalføringsbekendtgørelsens §5. Dertil er vi endvidere underlagt tavshedsforpligtelsen i medfør af sundhedslovens §40.
 • Indhente betaling for de ydelser, du har modtaget i forbindelse med tandbehandling. Her sker behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af de kontraktretlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, der udspringer af den modtagende tandbehandling.
 • Videregivelse af personoplysninger, herunder i forbindelse med henvisninger til anden tandlæge, speciallæge eller hospitalet. Her sker behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a. Dit samtykke journalføres og indhentes på baggrund sundhedslovens §15.  Dit samtykke er frivilligt og vil altid kunne trækkes tilbage ved at kontakte os på en af ovenstående adresser.

Vi har pligt til at opbevare din journal i mindst 10 år efter du sidst har været i kontakt med os vedr. den pågældende behandling, jf. journalføringsbekendtgørelsens §35. Ved indhentning af betaling for modtagende tandbehandlinger opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år + indeværende år efter modtagelsen af den pågældende betaling, i medfør af vores forpligtelser jf. bogføringslovens §10.

Patienttilfredshedsundersøgelse
Vi ønsker hele tiden at forbedre den behandling og service vi tilbyder dig, så du får den bedst mulige oplevelse. Du kan derefter efter dit besøg hos os blive inviteret til at deltage i vores tilfredshedsundersøgelse og at anmelde dit besøg hos os

Vi anvender derfor dine kontaktoplysninger til at indhente feedback fra dig omkring vores behandling og service af dig. Her sker behandling af dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at følge op på din tilfredshed som patient, for at forbedre den behandling og service som vi tilbyder dig.
Vi anvender bl.a. en ekstern virksomhed, Trustpilot A/S (”Trustpilot”), til at indsamle din feedback. Hvis du vil vide mere om, hvordan Trustpilot behandler dine data, kan du læse deres persondatapolitik her. Vi kan også bruge sådanne anmeldelser i salgsfremmende materiale og medier til reklame- og markedsføringsformål.

Hjemmesidebesøgende
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig. Herunder almindelige personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.  Vi indsamler personoplysninger om dig med det formål at optimere vores hjemmeside samt leverer indhold, gennem vores hjemmeside, som er relevant for dig. Behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse sker på baggrund af:

 1. Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, afgivet gennem vores cookie-banner.
 2. Vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at sikrer hjemmesiden funktionalitet og drift. Dette er nødvendigt for, at du kan tilgå information på vores hjemmeside.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil personoplysninger vedr. hjemmesidebesøgende blive slettet efter en årlig revidering.

Rekruttering
Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer. Som en del af rekrutteringsprocessen kan det være, at vi også vil indhente yderligere oplysninger om dig fra internettet, herunder også sociale medier.

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.
Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter, som hjælper os med ansættelsesprocessen. Fx eksterne udbydere af personlighedstest.

Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.
Ønsker vi at gemme din ansøgning med Bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Uopfordrede ansøgninger
Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes medmindre du aktivt har fornyet dit samtykke til opbevaring i yderligere 6 måneder. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

ORIS-hovedkontor

Nedenstående punkter, i denne privatlivspolitik, gælder for vores hovedkontor (ORIS Tandlægerne A/S).  Ved spørgsmål angående ORIS-hovedkontors behandling af dine personoplysninger kan du kontakte os på:

Hovedkontorets adresse: Skæringvej 94, 8520 Lystrup (ORIS Tandlægerne A/S. CVR nr.: 38325051)
Hovedkontorets e-mailadresse: oris@oris.dk

ORIS-hovedkontor er selvstændigt dataansvarlig, for behandling af dine personoplysninger i nedenstående situationer.

Potentiel klinikejer
Når vi indgår en dialog med dig om et muligt samarbejde, om klinikejerskab, af en fremtidig ORIS-klinik, vil vi behandle personoplysninger om dig. Herunder almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Vi indsamler personoplysninger om dig med det formål at indgå en dialog med dig om et muligt samarbejde. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at etablere et muligt samarbejde, og som er nødvendigt for at kommunikere med dig herom, samt vurderer på det mulige samarbejde.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle klinikejere blive slettet efter aftalens ophør, eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.

Hjemmesidebesøgende
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at stille indhold på hjemmesiden til rådighed, optimere funktionaliteten på hjemmesiden samt lave målrettet markedsføring. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Personoplysninger vi behandler om dig til brug for hjemmesidens funktionalitet, sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at stille informationer og hjemmesidens indhold til rådighed for dig. Personoplysninger vi behandler om dig til brug for optimering af hjemmesiden samt lave målrettet markedsføring, kan kun ske på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Personoplysninger vi behandler om dig, i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Dit samtykke er frivilligt og vil altid kunne trækkes tilbage ved at kontakte os på en af ovenstående adresser.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil personoplysninger vedr. hjemmesidebesøgende blive slettet efter en årlig revidering.

Leverandører og samarbejdspartnere
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler personoplysninger om dig. Herunder almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, i form af kontaktoplysninger.

Vi indsamler personoplysninger, om dig som kontaktperson, hos en leverandør og/eller samarbejdspartner, til følgende formål:
• Behandling af vores køb/ydelser
• Administration af din relation til os

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af opfyldelse af vores kontraktretlige forpligtelser, i henhold til aftale om levering modtagelse af ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen sker endvidere på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig. Dette er nødvendigt for varetagelsen af vores kontraktretlige interesser.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Typisk vil oplysninger om dig blive slettet efter samarbejdets ophør. I tilfælde af, at dine personoplysninger fremgår af bogføringspligtigt materiale, vil dette blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter materialet anses for værende bogført.

Rekruttering
Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os. Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer. Som en del af rekrutteringsprocessen kan det være, at vi også vil indhente yderligere oplysninger om dig fra internettet, herunder også sociale medier.

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.
Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter, som hjælper os med ansættelsesprocessen. Fx eksterne udbydere af personlighedstest.

Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Uopfordrede ansøgninger
Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes medmindre du aktivt har fornyet dit samtykke til opbevaring i yderligere 6 måneder. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling af personoplysninger

Følgende gør sig gældende for ovenstående dataansvarliges behandling af personoplysninger.

Dataminimering
ORIS-klinikker og ORIS-hovedkontor behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

Vi holder data ajour
Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger, tandteknikere mv.. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives personoplysninger til inkassofirmaer, banker og revisorer.

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande 
Vi anvender nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med anvendelsen af Outlook, bliver overført til Microsoft, USA.
  • Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form ”indgåede SCCer art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte os på ovenstående.

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)
Vi bruger følgende sociale medier Facebook, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger.

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • opnå indsigt i din personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Cookiepolitik

 

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu