Tandeftersyn

Måske du tænker det ikke er nødvendigt med regelmæssig kontrol af dine tænder. Men prøv et øjeblik at overveje hvor meget du i grunden udsætter dine tænder for i løbet af det år der ofte går mellem hvert eftersyn. Det bliver faktisk til mange belastninger i form af tygge din mad, kulde og varme påvirkninger og milliarder af bakterier, som har angrebet overfladen på dit tandkød og dine tænder.

Et tandeftersyn er faktisk en god forretning. Det kan spare dig for dyre og smertefulde behandlinger som følge af at lade stå til. Et eftersyn forebygger skader og sygdom i tandkød og mundhule. Når skaden er sket kan den hurtigt udvikle sig og det kan betyde en større udgift til en omfattende behandling.

Således har eftersyn betydning for dine tænders sundhed, din økonomi og dine fremtidige behov for behandling.

Hvordan foregår et tandeftersyn?

Ved et tandeftersyn foretager vi en undersøgelse af dine tænder, tandkød og mundhule. Vi kontrollerer din tandsundhed og holder øje med udviklingen af blandt andet caries, tandsten, tandkødsbetændelse og parodontitis.

I forbindelse med et tandeftersyn bruger vi som regel røntgen til at hjælpe os med at afgøre hvorledes din tandsundhed er. Røntgen ”lyver ikke” og det viser eventuelle skader vi ikke kan se med det blotte øje på for eksempel knogler eller inde i tænderne. En røntgenundersøgelse kan indgå som en integreret del af et eftersyn, men det varierer fra tandsæt til tandsæt, hvor ofte det er nødvendigt at tage røntgenbilleder.

Et tandeftersyn er således både med til at diagnosticere problemer og forebygge tandsygdomme.

Hvor ofte skal du give dig selv et tandeftersyn?

Vi mener, at det er individuelt hvornår det giver mening at få et tandeftersyn. Vores anbefaling er et grundigt tjek en gang om året, men det kan variere såfremt der er noget vi skal holde lidt ekstra øje med eller at du har sunde tænder og i øvrigt er sund og rask.

Vi kontakter dig helt automatisk når det er ved at være tid, så du ikke behøver at huske på at få en aftale. Desuden er mange tandeftersyn tilskudsberettiget. Dette afhænger af hvilket patientgruppe du tilhører (grønt, gult eller rødt spor). Er du i tvivl om hvilken gruppe du tilhører finder vi ud af det når du kommer på klinikken.

Få en tandrensning i forlængelse af dit tandeftersyn

I forlængelse af dine regelmæssige tandeftersyn anbefaler vi, at du får foretaget generel forebyggende behandling i form af tandrensning.

Ved tandrensning fjernes bakteriebelægninger og tandsten på tænderne, hvilket er centralt i forebyggelsen af blandt andet caries og tandkødsbetændelse. Derudover kan visse misfarvninger på tænderne fjernes.

Samlet set er er tandeftersyn og tandrensning med til at sikre dig forebyggelse og ikke mindst, at begyndende tandproblemer opdages inden de udvikler sig og dermed kræver mere omfattende og omkostningsfulde behandlinger.


Elektrisk tandbørste eller almindelig tandbørste?

Når man skal vælge tandbørste, er det vigtigste, at man vælger en tandbørste, der er forholdsvis blød, og som har mange tætstillede børstehår. Hvis tandbørsten er for hård, kan det både skade tandkødet og give tænderne slibeskader. Men bør man vælge en elektrisk tandbørste eller en almindelig tandbørste?


Er du rød, gul eller grøn?

Sundhedsstyrelsen står bag retningslinjer, der siger, at alle patienter skal kategoriseres som enten rød, gul eller grøn. Et af formålene med retningslinjerne er at motivere patienten til i højere grad at tage et medansvar for sin egen tandsundhed.


×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu