Sammen kan vi mere. Og flere kan endnu mere.

ORIS Tandlægerne er en kæde. Men vi er en anderledes kæde. Vi er ikke skabt af en kapitalfond, men af tandlæger, der alle ejede veldrevne tandlægeklinikker på et højt fagligt niveau, inden de gik med i ORIS. De tandlægefaglige beslutninger træffes på klinikkerne, og klinikejerne er alle aktive medejere af ORIS-kæden. 

I 2019 lavede vi en omfattende analyse af dentalbranchen, som blev til rapporten Dansk Tandsundhed 2030. Her defineres dét, vi har valgt at kalde en ”blå klinik”, som er den type klinik, vi tror vil stå stærkest i fremtiden, hvis man ønsker at henvende sig til de patienter, der efterspørger høj faglighed og bred kompetence fremfor den laveste pris. Vi har gennem de seneste år haft succes med at etablere ”blå klinikker” i flere byer. De større blå klinikker har været til glæde for både patienter, personale og klinikejere. Vi oplever blandt andet, at det er nemmere at tiltrække dygtige kollegaer, idet mange søger mod et stærkt fagligt fællesskab.


Patientmagasin om tandsundhed

Hos ORIS Tandlægerne tror vi på, at tandsundhed er meget mere end blot at undgå huller i tænderne. Magasinet ”Tandsundhed” er udarbejdet med et ønske om at højne sundheden. Ikke bare tændernes sundhed, men hele kroppens sundhed. Vi ved nemlig, at den almene sundhed er tæt forbundet med tandsundheden. Mange er måske ikke fuldt opmærksomme på, hvor stor en del af kroppens samlede funktion der udspringer fra munden. 

Du er velkommen til at tage et eksemplar af magasinet med hjem, næste gang du er på en af vores klinikker. Ellers kan du læse det her.


Vores 5 første år i ORIS Tandlægerne

For 5 år siden satte 17 af os klinikejere os sammen for at drøfte, hvad der ville være den ideelle struktur, hvis det skulle give mening at indgå i et fællesskab. Vi ønskede en sammenslutning, som ikke eksisterede i forvejen, og ville gerne kombinere det gode fra kæderne med det bedste fra livet som selvstændig tandlæge.

Vi uddanner ikke alle til at kunne alt – men til at kunne noget forskelligt, så vi sammen kan det hele
I ORIS er der stor frihed

I filmen her kan du høre Michael Nørgaard, der er tidligere klinikejer på ORIS klinikken i Svendborg fortælle om, hvordan han oplever den frihed, man har, når man er en del af ORIS Tandlægerne.

Michael fortæller bl.a: “Mange spørger til hvilken frihed man har, når man er med i ORIS. Og det er faktisk ret voldsomt med frihed. Rent fagligt er vi ofte bekymrede for at blive sat i bås og ikke kunne gøre, som vi vil. Men i ORIS er der ingen der fortæller dig hvilke metoder, du skal bruge, hvad du skal gøre, og hvad du skal interessere dig for. Du kan vælge selv sålænge du kan stå inde for det fagligt”.

Vi uddanner ikke alle til at kunne alt – men til at kunne noget forskelligt, så vi sammen kan det hele

Jeg har ikke fortrudt et øjeblik

“Jeg har været en del af ORIS fra starten, og jeg har ikke fortrudt et øjeblik. Det bedste, ved at være en del af noget større, er den sparring, vi har med behandlerne på de andre klinikker.

Vi har interne ERFA grupper indenfor flere fagområder, som giver et stort udbytte”.

Maj-Britt Maasbüll
Klinikejer, ORIS Tandlægerne Kolding

Der er flere veje til at blive en del af ORIS

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ønsker at udvikle store klinikker med stærke faglige og sociale miljøer. Ganske enkelt fordi vi her kan skabe de miljøer, der gør det muligt at tiltrække de bedste medarbejdere fremover, og fordi det kræver en vis størrelse at kunne tilbyde patienterne alle tandlægefagets ydelser på højeste faglige niveau.

MEN – der er flere veje dertil, og du behøver bestemt ikke have en stor klinik i dag. Det afgørende er, at vi har fælles værdier, og at vi har det fælles mål at prioritere patienternes tandsundhed over alt andet. Har vi dette fundament til fælles, finder vi ud af, hvad vi kan gøre sammen.

Fra ansat til klinikejer på den enkle måde

Kunne du tænke dig at blive klinikejer – måske på en anden klinik end den, du arbejder på i dag?

Har du en klinik med 1-3 behandlere?

Har du en klinik med 4-7 behandlere?

Har du en klinik med mere end 7 behandlere?

Kunne du tænke dig at blive ansat på en af vores klinikker

“Flere kan mere” magasinet

Her kan du læse og downloade vores magasin “Flere kan mere” med en række artikler om branchens udvikling, og hvordan det er at være en del af ORIS Tandlægerne.
Fra ansat til klinikejer

Katja der er klinikejer på klinikken i Kalundborg fortæller om, hvordan de tidligere var ansat på en klinik, der stod overfor et generationsskifte, men hvor de ikke havde mod på at overtage pga. alle de opgaver, det indebar udover det tandlægefaglige. De fik i stedet mulighed for at komme med i ORIS Tandlægerne, som hjalp (og hjælper) med alt det administrative, og at det blev en del af aftalen, at klinikken skulle opgraderes på flere punkter. Bl.a. skulle man flytte i nye moderne lokaler, opgraderes rent fagligt og have den nyeste teknologi. Og som Katja siger “Nu står vi så i en helt vildt lækker klinik med 8 nyindrettede behandlerrum”.


Dansk Tandsundhed 2030

Ud fra devisen: Jo bedre vi kender fremtiden, jo bedre kan vi forberede os på den, lavede vi i ORIS rapporten Dansk Tandsundhed 2030. Rapporten viste et meget tydeligt billede af, hvor såvel patienterne som branchen er på vej hen.

Her deler vi en centrale dele af indholdet i rapporten ligesom vi tilbyder et online seminar baseret på rapporten. Det kan du se her.

Hvordan forventer vi, at branchen udvikler sig frem mod 2030?
I rapporten Dansk Tandsundhed 2030 dokumenterer vi en række faktorer, der vil betyde en markant strukturel forandring af den dentale branche frem mod 2030.

Kædernes udvikling i Danmark frem til i dag
Omsætningen i den private del af den danske dentalomsætning udgør knap 8 mia., hvoraf kæderne repræsenterer næsten 30 % af denne omsætning. Vores prognose viser, at kæderne senest i 2030 tegner sig for 50 % af omsætningen.

Patienternes tandsundhed over alt andet
Én ting stod krystalklart for os under arbejdet med rapporten Dansk Tandsundhed 2030. Nemlig, at ORIS Tandlægerne er til for alle patienter, men vi målretter vores udvikling mod dem, der kerer sig mest om deres tandsundhed.

Hvad driver væksten blandt kæderne?

Kædernes udvikling foregår på fire forskellige måder: Opkøb af eksisterende klinikker, organisk vækst, integrationsklinikker og nyetablering af klinikker.

Få år med fortsat opkøb af eksisterende klinikker
Baseret på erfaringer fra andre brancher forventer vi, at der i en periode på nogle få år fortsat vil foregå opkøb af eksisterende klinikker og integration af mindre klinikker i kæder. Men efter en kort årrække vil kæderne forventeligt have et så robust fundament i form af kultur, brand og identitet, at det bliver mere kompliceret at integrere andre klinikker.

Hvis alle kæder var ens, var der kun behov for én. Men der er mange forskellige med vidt forskellige ejermodeller.

ORIS Tandlægerne er udelukkende ejet af folk, der arbejder i selskabets bedste interesse – og primært af klinikejerne. Klinikejerne er sikret mulighed for en ejerandel på 67 % af ORIS.

“Jeg har været med til at starte ORIS Tandlægerne. Vi er dannet af tandlæger for tandlæger til gavn for patienterne. Efter mange år som enlig klinik er det dejligt at være en del af et stort fagligt fællesskab, og jeg har været glad for at slippe for de administrative opgaver. Før jeg kom ind i ORIS, havde jeg mange gule sedler, og det stressede mig i hverdagen. Hovedkontoret insisterede på, at vi skulle ansætte en klinikkoordinator, og det har givet mig ny luft og ny energi til at udvikle klinikken – og så er mine gule sedler næsten væk. Så hvis jeg stod og skulle vælge i dag, ville mit valg helt sikkert igen være at indgå i ORIS Tandlægerne“
– Inge Kjær Andersen, tidligere klinikejer ORIS Tandlægerne Sæby

Giver det mening
at være en del af
en sammenslutning?

„Det, at vi kom med i ORIS, har gjort en masse
for vores økonomi på klinikken – og også privat.
– Katja Roest, klinikejer
ORIS Tandlægerne Kalundborg

Værdier har kun værdi, når man lever efter dem

Fra etableringen for 5 år siden har ORIS Tandlægerne været fast forankret i 3 grundlæggende værdier – Højeste patienttilfredshed, det gode klinikliv og tilfredse ejere.

Efter 7 år stagnerer udviklingen typisk
Når man med sin klinik havner i denne helt naturlige situation, oplever vi, at glæden og gejsten genetableres som del af et fællesskab.

Fakta er grundlaget for at se, hvad der er best practise
I ORIS påstår vi at „facts are friendly“ og med et godt fakta-overblik slipper vi for at gætte

Hvad er det økonomiske rationale i at blive en del af en kæde?
Når en kæde sælges til en anden kæde, vil værdiansættelsen være over det dobbelte i forhold til når en selvstændig klinik sælges til en kæde.Specialisering indenfor forskellige områder

Maj-Britt Maasbüll er klinikejer i Kolding sammen med Henrik og Michael. I 2020 flyttede de i større lokaler og besluttede, at de ville specialisere sig indenfor forskellige områder. Og som Maj-Britt fortæller i filmen: “Når vi alle har vores fagområder, bliver vi rigtig dygtige til det. Og i fællesskab kan vi så give patienten den bedst mulige behandling. Med den størrelse og faglighed, vi har fået, kan vi tilbyde patienten al behandling her i huset. Det synes vi er en stor gevinst, fordi der er mange, der bliver utrygge, hvis de skal have lavet noget ude i byen”


Sammen kan vi mere. Og flere kan endnu mere.

Vi har konstateret, at vi kan mere, når vi er sammen – at flere kan mere. Og vi er overbevist om, at endnu flere kan endnu mere. Det er også vores klare vurdering, at der bliver behov for at kunne mere de kommende år. De administrative byrder vil kun vokse og kravet til ledelse stige. Fagligt forventer vi, at brugen af kunstig intelligens i diagnostiseringen vil få et markant gennembrud, til glæde for tandsundheden men også med et betydeligt investeringsbehov på klinikkerne. Endelig finder vi det uundgåeligt, at konkurrencen vil stige; på nogle områder konkurrencen om de gode behandlere – på andre områder om patienterne. Hvor konkurrencen historisk har været mellem enkeltklinikker, vil den fremover blive mellem kæder og dermed på et væsentligt intensiveret niveau.

Det er min overbevisning, at vi i ORIS bedre kan leve op til fremtidens udfordringer, hvis vi bliver flere i ORIS-familien. Derfor vil vi gerne invitere såvel klinikejere som ansatte tandlæger til et samarbejde, som jeg forventer vil være af gensidig værdi.

Du kan læse mere her, og du er også meget velkommen til at kontakte mig.


Søren Bach
Direktør og medstifter
Mobil: 61 68 11 12, Mail: sb@oris.dk

Kunne du tænke dig at høre mere om mulighederne for at blive en del af ORIS Tandlægerne.

Du kan enten kontakte vores direktør Søren Bach direkte på sb@oris.dk, mobil 61681112, eller du kan udfylde formularen her, og så vil vi kontakte dig

  • Når du sender dine oplysninger til os og/eller tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om ORIS Tandlægernes behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kunne du tænke dig at blive ansat på en af vores klinikker kan du læse mere her

I 2019 lavede vi denne video, som mere dybdegående forklare de værdier, som ORIS Tandlægerne er bygget på.

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu