Det bedste til dig
og din fremtid

Ledige stillinger

ORIS Tandlægerne er i vækst, og vi er altid på udkig efter kvalificerede kolleger. Du kan se vores ledige stillinger her.

Finder du ikke et ledigt job, der passer til din profil, er du meget velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning

Du kan også oprette en jobagent, så du bliver kontaktet, når det kommer en jobmulighed, der matcher din profil


ORIS Academy dag 2023

Den 6. oktober 2023 løb årets ORIS Academy Dag af stablen, hvor mere end 200 ORIS-kollegaer var samlet. Det var en fantastisk dag med gode snakke på tværs af klinikkerne og med 17 fagkurser, der blev afholdt på både Scandic og på ORIS-klinikken i Kolding.

Dagen var fyldt med ny viden om blandt andet infraktioner, parodontitis, medicinering, avanceret kirurgi, visdomstænder, slimhindeforandringer, arbejdsmiljø, plast, journalføring, TRIOS, Firkantet tubus og meget mere.

Patientmagasin om tandsundhed

Hos ORIS Tandlægerne tror vi på, at tandsundhed er meget mere end blot at undgå huller i tænderne. Magasinet ”Tandsundhed” er udarbejdet med et ønske om at højne sundheden. Ikke bare tændernes sundhed, men hele kroppens sundhed. Vi ved nemlig, at den almene sundhed er tæt forbundet med tandsundheden. Mange er måske ikke fuldt opmærksomme på, hvor stor en del af kroppens samlede funktion der udspringer fra munden. 

Du er velkommen til at tage et eksemplar af magasinet med hjem, næste gang du er på en af vores klinikker. Ellers kan du læse det her.


Hos ORIS Tandlægerne investerer vi i medarbejdernes trivsel og udvikling

Stærke faglige og sociale fællesskaber
På alle ORIS klinikkerne prioriterer vi at have en god dagligdag med et godt og kollegialt arbejdsmiljø kombineret med høj faglighed. Vi har det godt sammen og vi lærer af hinanden, sparrer med hinanden og lærer fra os.

Årlig trivselsmåling
Hvert år gennemfører vi en trivselsmåling blandt alle medarbejdere på klinikkerne. Analysen gennemføres af Rambøll. På baggrund af resultaterne fra analysen laver hver enkelt klinik en plan for at kunne fastholde eller forbedre den allerede høje tilfredshed blandt medarbejderne.


Medarbejdertrivsel er et stort fokus for ORIS, og derfor er vi også meget stolte af, at vores mange anstrengelser giver pote. I analysen fra 2021 er vi kommet ud med det bedste resultat nogensinde – og det er endda med udgangspunkt i et højt niveau fra årene før.

I 2021 havde vi en loyalitetsscore blandt alle ansatte på 4,5, hvor 5 er det højeste. Det er vi utrolig stolte af ligesom vi er stolte af, at tilfredshedsgraden ligger på 4,3 hvor 5 er det højeste. På tilfredshedsgraden har vi forbedret os med 0,2 i forhold til 2020 – og vi arbejder målrettet på at fastholde eller forbedre den udbredte tilfredshed.

Du kan læse mere om trivselsmålingen her.


Uddannelse og udvikling

Vi investerer i vores medarbejderes udvikling. Vi forventer ikke, at du kan det hele, når du starter hos os, men vi vil meget gerne investere i, at du kan blive endnu bedre. Vi tilbyder bl.a:

 • Faglige fyraftensmøder
 • Små faglige fællesskaber med andre klinikker
 • Sidemandsoplæring
 • Faglige kurser med eksterne eller interne undervisere
 • Personlige udviklingsforløb
 • Vidensdeling mellem klinikkerne – det kan du læse mere om her
 • Mulighed for at dyrke dit  interesseområde. Vi lægger stor vægt på at vores medarbejdere har mulighed for at dygtiggøre sig indenfor de interesseområder, de har. Og med større klinikker giver det rigtig gode muligheder for, at man kan specialisere sig, hvis man ønsker det.


Christina Marie Veje fra klinikken i Hammel fortæller om jobbet som tandplejer hos ORIS Tandlægerne.


Katja Falck fra klinikken i Svendborg fortæller om jobbet som tandlæge hos ORIS Tandlægerne.


Maria Dalgaard Zoëga fra klinikken i Assens fortæller om at være klinikassistent hos ORIS Tandlægerne.

Vi uddanner ikke alle til at kunne alt – men til at kunne noget forskelligt,
så vi sammen kan det hele

Klinikassistent hos ORIS Tandlægerne

Nicole Kynde har i den grad fundet den rette hylde som tandklinikassistent, og hun ser ind i en fremtid, hvor dørene til både job og videreuddannelse står helt åbne. Hun har gennemgået et elevforløb og er nu fastansat klinikassistent. Og derudover har hun været så god, at hun i slutningen af 2021 modtog HANSENBERG-medaljen.
Du kan læse mere om at være klinikassistent hos ORIS i artiklen her >>

Vi investerer i digitalisering og det mest moderne udstyr

ORIS Tandlægerne henvender sig til de patienter, der kerer sig mest om deres tandsundhed. Derfor er vores klinikker typisk større klinikker med det mest moderne udstyr til rådighed.

Vi ønsker at være forrest på det digitale område. Både for at kunne give patienterne den bedst mulige behandling, men også for at kunne give medarbejderne de bedst mulige betingelser.

Patienten i centrum

En helt central del af ORIS Tandlægerne er at vi sætter patienterne i centrum.

Vi lytter til deres ønsker og behov og vi udarbejder planer for dem – og sammen med dem. Og så giver vi os god tid til patienterne, så de får de bedst mulige oplevelser hos os.

Hos ORIS er en af de helt centrale grundsten vores værdi om at skabe “Det gode klinikliv”, hvor man fungerer som et velmotiveret team med et stærkt fagligt og socialt miljø. Vi er helt overbeviste om, at engagerede og motiverede medarbejdere er en afgørende faktor for, at patienterne får gode oplevelser. Og tilfredse patienter er netop er en anden af vores grundlæggende værdier …

Yoga som nyt tiltag

Som noget nyt har vi forsøgt at gribe forebyggelse af arbejdsskader og stress lidt anderledes an – i første omgang med yoga, som er kendetegnet ved at det:

 • både styrker og strækker kroppen, så den bliver stærkere og mere bevægelig/fleksibel,
 • og så kan den samtidig afhjælpe spændte muskler, spændingshovedpine og reducere stress.

Yoga kan på denne måde være med til at sikre endnu bedre trivsel på klinikken – og en hverdag hvor alle bevarer deres sunde krop og sjæl.

Du kan læse mere her

ORIS værdierne

ORIS Tandlægerne bygger på 3 grundlæggende værdier

 • Tilfredse patienter
 • Det gode klinikliv
 • Tilfredse ejere

Vi arbejder målrettet ud fra den filosofi, at ved at efterleve disse 3 værdier, har vi de bedste forudsætninger for at skabe  en god arbejdsplads og give gode oplevelser til patienterne. For os at se er motiverede, engagerede og fagligt stolte medarbejdere en forudsætning for, at vi kan skabe de gode oplevelser for patienterne. Og derfor gør vi rigtig meget for at sikre netop dette.

ORIS Tandlægerne kunne være noget for dig hvis:

 • Du gerne vil arbejde et sted med faglige og sociale stærke fællesskaber.
 • Du synes at det er attraktivt at være et sted, hvor medarbejdertilfredshed er et strategisk indsatsområde, og hvor der hvert år gennemføres trivselsmålinger.
 • Du gerne vil have mulighed for at dyrke dine interesseområder og blive endnu bedre.
 • Du gerne vil være et sted, hvor man sætter patienterne i centrum og giver sig god tid til den enkelte patient.
 • Du har lyst til at være en del af et fællesskab, hvor vi arbejder sammen på den enkelte klinik og på tværs i kæden
 • Du ønsker et job, hvor man på klinikken kan fokusere på det tandlægefaglige og hvor hovedkontoret kan hjælpe med alt det administrative – fx HR, økonomi, jura, marketing
 • Du synes det er attraktivt at være et sted, hvor man samler alle tandlægefagets specialer under samme tag. Så patienterne kan få helhedsløsninger på den enkelte klinik.
 • Du sætter pris på et sted, hvor et smil er vigtigt – både kollegialt og i forhold til patienter.
 • Det er rart at være et sted, hvor hverdagen gøres nemmere og mere enkel.
 • Det er attraktivt at være et sted, hvor vi ikke forventer at du kan det hele, men hvor vi gerne vil hjælpe dig med at blive bedre.
 • Intern faglig uddannelse har din interesse og faglige gå-hjem-møder sammen med andre klinikker i kæden.
 • Du gerne vil være et sted, hvor man har det bedste udstyr og er forrest på den digitale front.
 • Du kunne tænke dig at være med til at sikre at vi har de mest tilfredse patienter.

ORIS Dagen

Hvert år samles alle ansatte i ORIS en hel dag til information om hvordan det er gået siden sidste år, hvilke nye klinikker der er kommet med i ORIS familien, socialt samvær og faglige indlæg.

En dag hvor du lærer en masse af dine kollegaer på de andre klinikker at kende, hvor der kan udveksles erfaringer og hvor der er mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer.

2022

På ORIS Dagen 2022 var vi mere end 200 ORIS ansatte samlet på Scandic i Kolding. Vores direktør Søren Bach fortalte om rigets tilstand og hvordan vi ser fremtiden for både branchen og os selv. Derudover var der der faglige sessioner for alle faggrupper. Vi har den tilgang, at vi hver især uddanner os til noget forskelligt, så vi sammen kan det hele. Så der var 17 forskellige indlæg af 1 1/2 times varighed med fokus på tandfaglige emner. Vi havde en dag med godt humør, god stemning og masser af snak på tværs af klinikkerne.

Lidt stemning fra et par af vores klinikker

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu