Årlige tilfredshedsmålinger

ORIS Tandlægerne gennemfører hvert år tilfredshedsmålinger blandt både klinikejere og medarbejdere. Målingen blev i 2021 gennemført i oktober måned med en samlet svarprocent på 96% (svarprocenten var på 88% i 2020). Målingen gennemføres af Rambøll.

På baggrund af tilfredshedsmålingerne udarbejder vi aktiviteter, der skal sikre, at vi fortsat udvikler os ud fra den enkelte kliniks resultater i analysen. Når det drejer sig om medarbejdertilfredsheden definerer ledelse og medarbejdere på den enkelte klinik, i fællesskab, indsatsområder, der skal fokus på det kommende år.

Spørgsmålene i trivselsmålingen måles på en 5-punkt skala hvor 5 er det bedst opnåelige.

Klinikejertilfredshed

Klinikejerne har blandt mange andre spørgsmål svaret på hvor tilfredse de er med deres job som helhed, alt taget i betragtning, om de føler sig motiverede og engagerede, om de er stolte over at være en del af ORIS, om de fortsat vil være en del af ORIS om et år, og om de vil anbefale andre klinikker at blive en del af ORIS. Det gennemsnitlige resultat fra disse svar giver den samlede engagementsscore.


Samlet engagementscore
Den samlede engagementsscore blandt ORIS klinikejerne er på 4,5 hvor det højest mulige er 5. Det er en fremgang i forhold til 2020 på 0,1.

Vi er rigtig glade for at have klinikejere i ORIS, der generelt er så tilfredse, engagerede og loyale. Men det kommer ikke af sig selv – det er resultatet at et stort og fokuserede arbejde for at skabe et enklere klinikliv, en nemmere hverdag på klinikkerne samt mulighed for, at der på klinikkerne kan fokuseres på det tandlægefaglige.

Og lige præcis “Enklere klinikliv” og “tilfredse ejere” er to af de værdier, som ORIS Tandlægerne bygger på.

På spørgsmålet om hvor tilfredse klinikejerne generelt er med deres job, opnår vi en score på 4,3. Det er samme resultat som vi opnåede i 2020. 39% af besvarelserne ligger på 5 mens 52% er på 4. Der er ingen utilfredse klinikejere.

Når vi ser på stolthed over at være en del af ORIS, ligger vi med en samlet score på 4,5. Det er en fremgang på 0,1 i forhold til 2020 og 68% af besvarelserne ligger på 5.

Ambassadørscoren er på samme niveau som i 2020 – 4,4.
52% er helt enige i at de vil anbefale andre klinikejere at blive en del af ORIS og 39% enige.

Vi er rigtig stolte af at have klinikejere, der er så glade for at være en del af ORIS familien, så de også vil anbefale det til kollegaer i branchen.

Klinikejerne føler sig motiverede og engagerede i deres job. En score på 4,5 og en fremgang fra 2020 på 0,1 vidner om, at vores arbejde med at skabe et enklere klinikliv med fokus på det tandlægefaglige og ikke det administrative også opleves i hverdagen.

Og så er vi stolte over at loyaliteten ligger på hele 4,8 – en forbedring fra 2020 på 0,2. Og alle kliniejere svarer enten helt enig eller enig til at de fortsat ønsker at være en del af ORIS om et år.

Jeg har ikke fortrudt et øjeblik

“Jeg har været en del af ORIS fra starten, og jeg har ikke fortrudt et øjeblik.

Det bedste, ved at være en del af noget større, er den sparring, vi har med behandlerne på de andre klinikker.

Vi har interne ERFA grupper indenfor flere fagområder, som giver et stort udbytte”.

Maj-Britt Maasbüll
Klinikejer, ORIS Tandlægerne Kolding

“Vi er umådelig stolte over de gode resultater vi får hvert år. Og især over at tilfredsheden er steget til trods for det meget høje udgangspunkt, vi havde sidste år.

Det kommer ikke af sig selv men af fokus og målrettet arbejde med at skabe tilfredshed blandt både klinikejere og medarbejdere.

ORIS Tandlægerne bygger på tre centrale værdier, nemlig at have tilfredse patienter, tilfredse klinikejere og skabe det gode klinikliv med et stærkt fagligt og socialt miljø. Hvor medarbejderne er glade og motiverede, så vi kan give patienterne den bedst mulige behandling. Og hvor en nemmere hverdag på klinikkerne giver mulighed for at fokusere på det tandlægefaglig.

Derfor er det utrolig glædeligt at se, at tilfredsheden er så høj hele vejen rundt”. 

Morten Bro Daugaard, HR

Medarbejdertilfredshed

Medarbejderne på ORIS klinikkerne har også svaret på bl.a. de 5 spørgsmål om tilfredshed, stolthed, ambassadørvillighed, motivation og loyalitet. Og på samme måde som vi så ved klinikejerne danner gennemsnittet af svarene på disse 5 områder den samlede engagementsscore.

Samlet engagementsscore
Den samlede score for medarbejderne på ORIS klinikkerne ligger på 4,3. Det er en fremgang på 0,1 i forhold til 2020 og er et højt niveau, som vi er meget stolte over i ORIS. Som det fremgår af figurerne nedenfor er vi gået frem i forhold til 2020 på næsten alle parametre.

Vi arbejder fortsat og ufortrødent videre på, at der skal skabes endnu større glæde og trivsel på klinikkerne. Sammen med klinikkerne implementerer vi aktiviteter, der skal sikre at vi fortsat udvikler os ud fra den enkelte kliniks resultater i analysen.

Vi oplever stor opbakning og stort engagement fra samtlige klinikker i forhold til at få iværksat aktiviteter og indsatser, der kan skabe den absolut bedste trivsel blandt medarbejderne.

Tilfredsheden med jobbet alt taget i betragtning ligger med en score på 4,3 – en fremgang i forhold til 2020 på 0,2. 44% af besvarelserne ligger på 5 mens 48% er på 4. Dvs at i alt 92% af medarbejderne er meget tilfredse eller tilfredse.

På stolthedsfaktoren ligger vi ligeledes med en score på 4,3. Også her er det en fremgang på 0,2 i forhold til 2020. Hele 87% er helt enige eller enige i at de er stolte af at være ansat på klinikken.

Vi ligger med en ambassadørgrad på 4,3 – en fremgang i forhold til 2020 på 0,2. 84% er helt enige eller enige i at de vil anbefale andre at søge arbejde på klinikken.

At føle sig motiveret og engageret i sit arbejde er naturligvis en afgørende faktor for at kunne give patienterne den bedst mulige behandling. Og med en score på 4,4 og en fremgang på 0,2 i forhold til 2020 synes vi, at vi står stærkt. Og det er fantastisk at opleve at disse besvarelser også modsvarer den oplevelse, som vi hører fra rigtig mange patienter.

92% af medarbejderne på ORIS klinikkerne er helt enige eller enige i, at de også ønsker at være ansat på “deres” klinik om et år. Vi har opnået samme meget høje score som sidste år på denne parameter – nemlig 4,5.

Tak fordi du læste med

Hvis du har kommentarer til artiklen, input til emner, der kunne være relevante at tage op eller blot har lyst til at høre mere, så hører jeg meget gerne fra dig. Du er velkommen til at sende mig en mail eller ringe.

Har du endnu ikke set seminaret omhandlende Dansk Tandsundhed 2030 kan du finde det her: oris.dk/tandsundhed

Søren Bach
Direktør, ORIS Tandlægerne
Mobil: 61 68 11 12, Mail: sb@oris.dk

Nyhedsmail

Tilmeld dig ORIS Tandlægernes nyhedsmail og få direkte besked, når vi har nye artikler og nyheder. Hvis du blot udfylder formularen her, så modtager du automatisk vores næste nyhedsmail. Du kan altid framelde dig, hvis du ikke ønsker nyheder fra os.

Med nyhedsmailen ønsker vi at sætte kendsgerningerne i fokus, og vi opfordrer jer til at komme med jeres kommentarer på emnerne, så vi kan få en drøftelse om branchens fremtid. Vi bestræber os på at bibringe branchen viden baseret på facts, så der kan træffes bedre beslutninger på et oplyst grundlag.


×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu