Bedre og mere tandsundhed

ORIS Tandlægerne er et fagligt fællesskab, der arbejder for at give dig bedre og mere tandsundhed for pengene.

Vi har i mange år oplevet, at de traditionelt høje priser på større behandlinger har medført, at nogle patienter har fravalgt den rigtige løsning. Det skal være slut nu. Derfor har vi gjort op med branchens traditionelle prissætning. Vi mener, at din pris skal afspejle den behandling, du skal have lavet.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi sikrer vore patienter høj kvalitet til en fair pris.

ORIS fair-pris model

Ikke alle patienter er ens, og ikke alle behandlinger er lige lette eller svære at foretage. Det mener vi, skal afspejles i den pris, du som patient betaler. Det er fair både for dig og for os.

Vi benytter den internationalt anerkendte SAC-standard* til at guide vores behandlingsvurdering. Med standarden kan vi opdele behandlingerne, efter hvor svære og komplekse de er. En ukompliceret og enkel behandling på en patient uden helbredsmæssige udfordringer kategoriseres som “Enkel”. Omvendt vil et kompliceret indgreb blive kategoriseret som komplekst. Størstedelen af alle behandlinger falder som navnet antyder i “Standard”-kategorien.

En fælles standard sikrer, at du som patient altid vurderes ensartet, og at du ikke betaler for mere, end du skal. Det er din garanti for, at du får en fair pris.

Du får altid et prisoverslag inden behandlingen, så du ved, hvad du kan forvente.

* ORIS Tandlægernes behandlere bruger en tilpasset og oversat version af standarden til inddelingen. SAC-standarden er udviklet af ITI, og er rettet mod implantologi. ORIS Tandlægerne har med inspiration fra SAC-standarden udviklet lignende standarder for flere behandlingsområder ud over implantater.

Ny digital teknologi

For os var det en naturlig beslutning at indføre digital scanning på alle ORIS’ klinikker. Dermed kan behandlinger som bl.a. kroner, implantater og skinne-behandlinger udføres med en støre præcision og med mindre gener for patienten, end de konventionelle aftryk tillod.

Den digitale scanning medfører ligeledes enklere arbejdsgange, og har medført væsentlige besparelser hos vores leverandører.

Vi lader ekspertisen komme til

Jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Dette gør sig også gældende for tandlæger. Alle vore tandlæger er erfarne med almindelig tandbehandling.

Til komplekse behandlinger som eksempelvis implantatoperationer og kompliceret kirurgi, bruger vi nogle udvalgte tandlægespecialister. De er ikke på klinikken 37 timer om ugen, men roterer i stedet mellem flere klinikker, hvor de udfører behandlinger inden for deres specialistområde.

Det betyder, at vore specialister har optimal erfaring med de specialiserede indgreb. Som i alle andre tilfælde betyder det bedre resultater, hurtigere. Den sparede tid er sparede omkostninger, hvilket er en stærkt medvirkende årsag til, at vi kan reducere priserne.

Ikke alle patienter er ens, og ikke alle behandlinger er lige lette eller svære at foretage. Det mener vi, skal afspejles i den pris, du betaler.

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu