Henvisning til Panorama optagelse og 3D-scanning (Cone Beam CT-Scanning)

For at henvise til Panorama optagelse og 3D-scanning bedes du venligst lave en henvisning via EDI portalen.

Krav til personer der henviser til røntgenundersøgelser

§ 36. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal følge de retningslinjer for henvisning til røntgenundersøgelser som er fastsat af den ansvarlige leder af røntgenanlægget.

§ 37. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal sørge for at undersøgelsen er berettiget, idet både tilstanden hos den person der røntgenundersøges i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom og det forventede resultat af undersøgelsen, skal indgå i vurderingen af berettigelsen.

§ 38. Den der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling, der berettiger undersøgelsen.

Stk. 2. Det skal fremgå af henvisningen, hvem der har udfyldt den.

Generelt

Panorama optagelse fremsendes som hovedregel via mail.

3D scanningen fremsendes som hovedregel på CD. Som indeholder bearbejdede data, som skønnes relevante for den klinikske problemstilling. Klinikken kan altid kontaktes for spørgsmål og uddybende oplysninger.

I henhold til Sundhedsstyrelsens bestemmelser skal Cone Beam CT-scanningen altid ledsages af en beskrivelse.

Indikationer for 3D-scanning

Overordnet kan man sige, at indikationen for at få taget en 3D-scanning er opfyldt, når der er et behov for diagnostisk information, som ikke kan opnås med mere strålevenlige teknik/udstyr.

I praksis er de hyppigste indikationer for 3D-scanning:

 • Lejringsbestemmelse af visdomstænder og deres forhold til N. Alv. Inf.
 • Behandlingsplanlægning til implantat behandling.
 • Vurderinger før og efter
 • Sinusløft traumer
 • Smerter, der ikke kan diagnosticeres på anden vis.
 • Tand anomalier og malpositioner.

Stråledoser

Litteraturen er ikke enentydig i sine angivelser af strålebelastning ved forskellige typer optagelser, idet dosis afhænger af mange faktorer, fx patientens størrelse

Følgende giver derfor en idé om strålebelastningen i forskellige situationer svarende til en normal størrelse voksen.

 • Fuldstatus med enorale røntgen billeder 73 µSv
 • Panorama røntgen 13 µSv
 • 3D-scanning Maxil eller Mandibel ekstra høj opløsning 130 µSv
 • 3D-scanning Nobel Guide 80/130 µSv
 • 3D-scanning kæbeled 80 µSv
 • Hospitals CT-scanning 2.100 µSv
 • Naturlig årlig baggrundsstråling 4.000 µSv

Grundlæggende skal enhver form for unødig stråling undgås, men når det er sagt, så viser ovenstående tal, at strålebelastningen ved at få en 3D-scanning er forsvindende lille i forhold til den årlige naturlige baggrundsstråling.

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning for større dentale røntgenanlæg bekendtgørelse 663 stilles følgende krav til tandlæger, der vil henvise til 3D-scanning:
×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu