“Fremtiden vil byde på skarpere segmentering af forbrugerne. Man vil tage mere stilling til, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt, og så vil man vælge efter det. Der bliver klart afgrænsede segmenter – også i den dentale branche. Nogle forbrugere vil sige: „Dette er ikke vigtigt for mig, så jeg vælger en discount løsning.“

Andre vil sige: „Det her er vigtigt for mig, så jeg vælger højt fagligt niveau og er villig til at betale for det.“ Det er fuldstændig afgørende, at man som virksomhed formår at definere, hvilke segmenter man vil henvende sig til, og hvordan man kan gøre sig attraktiv overfor dem.”

Carsten Beck, Direktør, fremtidsforsker
Institut for fremtidsforskning

Patienternes tandsundhed over alt andet

Én ting stod krystalklart for os under arbejdet med rapporten Dansk Tandsundhed 2030. Nemlig, at ORIS Tandlægerne er til for alle patienter, men vi målretter vores udvikling mod dem, der kerer sig mest om deres tandsundhed. Det er de patienter, for hvem tandsundhed er vigtig, og som derfor også stiller krav til og har høje forventninger til deres tandlæge. Den blå klinik, som er det segment vi vil befinde os i, er et internt begreb, vi bruger i rapporten (se mere her). Her kalder vi det en klinik med højeste faglighed og med patienternes tandsundhed som altoverskyggende fokus.

Alle faglige specialer
Udover traditionel tandpleje vil disse klinikker kunne tilbyde stort set alle henvisningsspecialer på klinikken. Enten via egne tandlæger, hvor en del har valgt et fagområde at dygtiggøre sig indenfor. Alternativt via ORIS-kollegaer, som kommer på klinikken, og i sjældne tilfælde eksterne kræfter, der kommer på klinikken og foretager behandlingen. De interesseområder, der typisk kan findes på denne type klinik er: Almen tandpleje, æstetisk tandregulering, implantater, paradontologi, søvnapnø, kirurgi, endodonti og avanceret protetik.

Faglig kompetence og udvikling
Vores klare valg om at være denne type klinik betyder, at vi vælger at arbejde målrettet på at tiltrække de bedste behandlere samt at uddanne og udvikle vores behandlere via vores eget ORIS Academy. Alt sammen for at kunne tilbyde patienterne alle typer behandlinger på højeste faglige niveau på den klinik, de normalt kommer på. Vi er på en konstant rejse for at blive fagligt bedre og
bedre.

Moderne udstyr på alle klinikker
Vores fokus på den del af befolkningen, der prioriterer tandsundhed højest, betyder også, at vi skal være førende på den digitale front – ikke blot i Danmark, men i Europa. Det sætter krav om til stadighed at være på forkant med den digitale udvikling. Indtil videre har vi blandt andet sikret, at der som en naturlig ting er TRIOS-scannere på samtlige klinikker.


Online seminaret er baseret på rapporten Dansk Tandsundhed 2030.

Tandlægebranchen står overfor store strukturelle ændringer, der har påvirkning på din fremtid i branchen. Se seminaret, når det passer dig og vær bedst muligt forberedt til din fremtid.
Rapportens tager udgangspunkt i tilgængeligt dansk og relevant europæisk materiale suppleret med egne studier og analyser af mere end 100 tandklinikker samt fakta fra ORIS’ egne klinikker .

Rapporten beskriver den forventede udvikling i dentalbranchen frem mod 2030

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu