Hvis alle kæder var ens, var der kun behov for én. Men der er mange forskellige med vidt forskellige ejermodeller

Nogle kæder er ejet af finansielle investorer, hvor den fremtidige værdiskabelse tilfalder investor. I andre kæder bliver man medejer, når man sælger sin klinik – og der får man sin andel af værdiskabelsen, både den driftsmæssige og ved et eventuelt videresalg af kæden.

ORIS Tandlægerne er udelukkende ejet af folk, der arbejder i selskabets bedste interesse – og primært af klinikejerne. Klinikejerne er sikret mulighed for en ejerandel på 67 % af ORIS. Denne ejerstruktur gør, at vi har fået opbygget en „selvejerkultur“, hvor alle klinikejere føler et stort ansvar for hinanden og det fælles selskab.

ORIS’ ejermodel

Hvad afregnes jeg, når jeg sælger min klinik?

Du får 50 % af værdien udbetalt ved salget. 25 % bliver i selskabet og udbetales til dig, hvis du fortsætter med at være tilknyttet til klinikken i 3 år, og klinikken opnår de forventede resultater, der dannede grundlag for værdiansættelsen af din klinik. De sidste 25 % investerer du i det fælles selskab, og du bliver dermed medejer af ORIS-kæden.

Hvordan foretages værdiansættelsen?

Overskud før renter og afskrivninger ganges ofte med en faktor omkring 5, men denne faktor kan variere afhængigt af bl.a., hvor velinvesteret klinikken er, om lokalerne er egnet til fortsat drift, klinikkens geografiske beliggenhed og det vurderede potentiale for de kommende år.

Kan jeg beholde ejerande i min klinik?

Nej, man sælger 100 % til ORIS. Klinikken vil fremover blive drevet i et fælles I/S, hvor du ejer 51 %, men vores konstruktion sikrer, at du ikke skal investere for at få denne ejerandel. Herudover bliver du medejer af hele kæden, sammen med øvrige klinikejere. Det betyder, at du mister din eventuelle årlige klinikejergevinst fra din gamle klinik, men til gengæld får du andel i den vækst, der skabes i hele ORIS.

Hvordan aflønnes man efter at have solgt sin klinik til ORIS?

Du får en overskudsandel på 39,5 % af din personlige nettoomsætning (35 % + feriepenge). I de første 3 år vil du derudover få en attraktiv bonus på 75 % af klinikoverskuddet, der ligger ud over det overskud, der lå til grund for værdiansættelsen af din klinik.

Er det et krav, at man bliver medejer af ORIS?

For klinikker, der med det samme integreres i andre klinikker, er det ikke et krav, at man bliver medejer af ORIS. Men det er en del af vores kultur, at vi ejer ORIS sammen, så derfor er medejerskab et krav, hvis klinikken fortsætter selvstændigt efter at være blevet en del af ORIS.

Hvad sker der med den værdi, der skabes i kæden?

Gevinsten fra de enkelte klinikker forbliver i selskabet. Positive resultater får dine ORIS-aktier til at stige, og gevinsten kan realiseres, hvis kæden på et tidspunkt sælges helt eller delvist, eller hvis det besluttes at udbetale udbytte fra selskabet til ejerne.

Hvad med aktierne, når jeg går på pension?

Du kan beholde dine aktier i ORIS, når du er gået på pension. Du får derfor også andel i den værditilvækst, der skabes efter din pension.

Er der mulighed for gradvis nedtrapning op mod pension?

Ved traditionel kliniksalg er den sælgende tandlæge ofte nødsaget til at stoppe helt. Ved salg til ORIS kan man sælge og planlægge gradvis nedtrapning efter eget ønske. Vi oplever, at mange ORIS-ejere ikke har et lige så stort ønske om at gå på pension, da vores ejermodel giver gode muligheder for at drosle ned og tilpasse arbejdstiden over en længere årrække. Men det er selvfølgelig helt op til dig.

Hvordan kan jeg tjene penge på mine aktier i ORIS?

Enten ved at få udbytte eller såfremt vi vælger at sælge dele af kæden, hvor du kan forvente, at overskuddet i kæden før renter og afskrivninger værdiansættes med en faktor 10-14. Det betyder groft sagt, at værdien af din klinik fordobles blot ved at blive en del af ORIS.

Hvem bestemmer, om ORIS skal sælges?

Det er udelukkende ejerne, der træffer beslutning om et eventuelt salg, og klinikejerne har de afgørende stemmer. Der er en fælles holdning i ejerkredsen, at et helt eller delvist salg alene vil ske til folk, der respekterer vores værdier og kultur.

Kan man komme ud af ORIS igen?

Du er som udgangspunkt bundet til ORIS i de første tre år. Bryder du dig, mod forventning, ikke om fællesskabet, kan du forlade os efter tre år. I dette tilfælde vil du være underlagt en konkurrenceklausul. ORIS Tandlægerne har eksisteret i fem år, og vi har endnu ikke oplevet, at nogen ønsker at forlade ORIS.

Kan man være skattemæssigt selvstændig, efter at man har solgt sin klinik til ORIS?

Vi har ført sagen ved skattemyndighederne og har fået bindende svar om, at klinikejere i ORIS selv kan afgøre, om de skattemæssigt vil anses som selvstændig eller lønmodtager.

Skal man svare moms af goodwill ved salg til ORIS?

Vi har ført sagen hos skattemyndighederne og fået medhold i, at der med vores struktur ikke skal svares moms ved salg til ORIS.

Kunne du tænke dig at høre mere om mulighederne for at blive en del af ORIS Tandlægerne.

Du kan enten kontakte vores direktør Søren Bach direkte på sb@oris.dk, mobil 61681112, eller du kan udfylde formularen her, og så vil vi kontakte dig

  • Når du sender dine oplysninger til os og/eller tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om ORIS Tandlægernes behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu