Hvad er det økonomiske rationale i at blive en del af en kæde?

Når en selvstændig tandlægeklinik sælges til en kæde, køber kæden typisk til en værdiansættelse på 5 × resultat før renter og afskrivninger og efter indregning af sædvanlig løn til klinikejerne. Dette kaldes en faktor 5. Når en kæde sælges til en anden kæde, vil den samme indtjening være over det dobbelt værd, da der her typisk vil bruges en faktor 10-14. Ved salg af din klinik til ORIS vil du få andel heri, da ORIS’ ejermodel er baseret på, at sælgende klinikejere bliver medejere af hele ORIS.

Denne forskel i værdiansættelse på enkeltstående klinikker og kæder gør også, at vi går kraftigt i rette med de revisorer, der rådgiver deres klienter til først at sælge, når de er på vej på pension. Ved vores ejermodel kan et salg være attraktivt uanset alder, da man får andel i værditilvæksten, så længe man ejer sine aktier i ORIS.

Vores forventning er, at en række af ejerne i ORIS på et tidspunkt kan have interesse i at få deres aktier omsat til kontanter, som kan bruges på livsnydelse. Derfor er det ikke usandsynligt, at ORIS på et tidspunkt inviterer en pensionskasse ind som medejer eller bliver solgt helt eller delvist til en udenlandsk kæde, der deler vores værdier.

ORIS er ikke lavet for at skulle sælges, men vi har lavet vores konstruktion, så vi KAN sælges. Beslutningen om salg af ORIS ligger dog ved klinikejerne.

Er man interesseret i at blive en del af en kæde, anbefaler vi, at man gør et grundigt forarbejde – herunder undersøger muligheden for at blive medejer, inden man beslutter sig.

“Flere kan mere” magasinet

Her kan du læse og downloade vores magasin “Flere kan mere” med en række artikler om branchens udvikling og hvordan det er at være en del af ORIS Tandlægerne.

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu