Vores første 5 år i ORIS Tandlægerne

For 5 år siden satte 17 af os klinikejere os sammen for at drøfte og definere, hvad der ville være den ideelle struktur, hvis det skulle give mening at indgå i et fællesskab. Alle vi klinikejerne ejede veldrevne klinikker på højt fagligt niveau, og vi var alle blevet kontaktet af meget offensive kæder, der havde finansielle investorer i ryggen. Men vi havde alle takket nej, primært pga. en stor usikkerhed i forhold til, at vi frygtede, at finansielle mål ville komme til at overskygge det tandlægefaglige.

Vi så dog alle en fremtid, der stiller øgede krav til bl.a. ledelse, administration, branding og investering i digitalt udstyr.

Derfor ønskede vi os en sammenslutning, som ikke eksisterede i forvejen, og ville gerne kombinere det gode fra kæderne med det bedste fra livet som selvstændig tandlæge. Vi ønskede muligheden for selvbestemmelse, hvor de tandlægefaglige beslutninger træffes af tandlæger og ikke på et kædekontor. Vi ønskede frihed til at kunne træffe de tandlægefaglige beslutninger på klinikkerne, ligesom vi ville være helt sikre på, at det tandlægefaglige blev prioriteret over alt andet. Til gengæld ville vi også gerne have dygtige folk til at tage sig af alle de ting, som vi ikke var gode til, og som gjorde hverdagen mere og mere stressende – altså det administrative, HR, strategi, marketing, IT, økonomi osv.

Det blev starten på ORIS Tandlægerne.

Det juridiske grundlag
I den spæde start var der naturligvis mange uafklarede spørgsmål: Er vores ønske til konstruktion lovligt i forhold til kravet om, at en tandlæge skal eje mindst 50 % af sin klinik? Kan vi som klinikejere være skattemæsigt selvstændige efter at have solgt vores klinik ind i ORIS?

 Og hvordan med moms af værdien af goodwill? Der var mange åbne spørgsmål. Vi valgte at gå sammen med de dygtigste rådgivere for at lave et gennemarbejdet aftalegrundlag.

Det har været en ressourcekrævende proces, særligt idet vi har været igennem flere ankeinstanser, men afgørelserne her slår heldigvis fast, at vores juridiske grundlag er helt på plads.

Det er os klinikejere, der ejer ORIS
I starten brugte vi mange ressourcer på at få skabt en ejermodel, der er attraktiv for os tandlæger, og hvor der ikke er eksterne investorer, der påvirker beslutningerne.
Derfor har vi skabt en model, hvor ORIS er ejet af tandlæger i selskab med nøglepersoner, der kan skabe værdi for os. Det betyder, at der er en helt naturlig fælles interesse i at gøre det godt for ORIS som helhed, og at vi tænker på fællesskabet og på at hjælpe hinanden. Vi har oplevet, at netop den konstruktion har givet en kultur, hvor vi tænker „vi“ i stedet for „jeg“, og det er faktisk én af de ting, vi er rigtig stolte af.


Vi nåede „heldigvis“ ikke de indledende
vækstmål
I starten havde vi meget store ambitioner om at skulle vokse hurtigt og have flere klinikker med i en fart. Men „heldigvis“ kunne vi ikke leve op til de ambitioner. Når vi siger „heldigvis“, er det, fordi vi har erfaret, at det har været afgørende for os at få skabt en fælles kultur i hele ORIS og få implementeret de værdier, som vi alle lever efter i hverdagen. Det kræver både tid og fokus. Så når vi kigger tilbage, tror vi, at det ville have været meget svært for os at skabe denne kultur, hvis vi var vokset meget hurtigere, end tilfældet har været.

I dag står vi på et robust fundament og med en stærk fælles kultur, der underbygger vores værdier. Vi er vokset markant de seneste år og er nu oppe på 225 ORIS-kolleger, der i dagligdagen nyder værdien af at stå sammen om at sikre, at vi til stadighed er på forkant med udviklingen. Derfor er vi nu også klar til at invitere endnu flere nye klinikker ind i ORIS. Både for at nyde godt at det, vi har skabt, men også for at være med til at sikre øget styrke til forsat at forbedre tandsundheden og forenkle vores hverdag.

Dansk Tandsundhed 2030

Ud fra devisen: Jo bedre vi kender fremtiden, jo bedre kan vi forberede os på den, lavede vi i ORIS rapporten Dansk Tandsundhed 2030. Rapporten viste et meget tydeligt billede af, hvor såvel patienterne som branchen er på vej hen, som har været udslagsgivende for vores faglige og ledelsesmæssige prioriteringer. 

I dette magasin kan du læse mere om rapporten og om, hvad vi har gjort i ORIS.

Se onlineseminaret baseret på rapporten Dansk Tandsundhed 2030 her

Flere kan mere

Vores oplevelse af de første fem år er, at vi nu har fået skabt et særdeles stærkt fundament. Der er kommet flere klinikker til hen over årene, som alle er faldet godt ind i fællesskabet. Vores erfaring er helt klart, at når vi gør tingene sammen, kan vi meget mere, end da vi stod alene.

Og vi er sikre på, at hvis vi får endnu flere med, kan vi løfte endnu mere og gøre det endnu bedre sammen. Det er det, vi mener, når vi siger, at flere kan mere – og vi vil gerne række ud til dig, hvis du kunne tænke dig at blive en del af vores stærke fællesskab – uanset om du er klinikejer, ansat tandlæge eller har drømme om at blive en af de to.

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu