Fakta er grundlaget for at se, hvad der er best practise

I ORIS har klinikejerne pr. definition ansvaret for alt det tandlægefaglige på klinikken. At administrative folk skulle til at træffe tandlægefaglige beslutninger ville være forkert.

På hovedkontoret arbejder nogle få personer med områder som HR, jura, økonomi, bogholderi, markedsføring og administration. Vores tilgang er, at hovedkontoret skal assistere klinikkerne og hjælpe til, så dagligdagen på klinikkerne bliver så enkel som muligt. Dermed kan vi på klinikken fokusere på patienterne og dét at være tandlæge. Vi kalder det komplementære kompetencer – nemlig, at vi hver især gør det, vi er bedst til og brænder for.

Klinikchefer og klinikkoordinatorer
Vi ser samtidig også behovet for at løse så stor en del af opgaverne så tæt på klinikkerne som muligt. Derfor har de store klinikker egen klinikchef, og på alle klinikker findes en klinikkoordinator. Både klinikchefer og koordinatorer varetager kontakten til og koordinationen mellem hovedkontoret og klinikken, men de refererer altid til klinikejerne for at sikre, at klinikejerne har stor medbestemmelse på, hvad der sker på klinikken.

Fordelen i denne struktur er, at ledelsen udføres ude i virkeligheden – på klinikkerne – og i mindst muligt omfang på et hovedkontor.

Lønsomme klinikker
I dentalbranchen er der, i modsætning til alle andre brancher, ikke praksis for brug af sammenligningstal. Uanset om det drejer sig om økonomiske nøgletal, ydelsesmønstre eller effektivitet. Årsagen til dette fravær af sammenligningstal (udover sygesikringsstatistikken) ligger i branchens tradition for mange uafhængige klinikker grundet de særlige ejerkrav.


Når vi bruger sammenligningstal, bruger vi det med meget stor omtanke, så der ikke udvikles en kultur, hvor effektivitet risikerer at overskygge fokus på tandsundhed.
Blandt andet derfor kan de enkelte klinikker alene se egne tal samt gennemsnittet af kollegaernes. I ORIS påstår vi at „facts are friendly“ og med et godt fakta overblik slipper vi for at gætte, men får et fantastisk grundlag for at dele best practise.

Nyeste teknologi
I alle sammenhænge benytter vi moderne informationsteknologi. Under COVID- 19-pandemien kom der eksempelvis ekstra fart på anvendelsen af Teams-møder.

Hovedparten af vores interne møder er i dag virtuelle – både mellem hovedkontor og klinikker, men også mellem de enkelte klinikker. Online-mødeformen har også bidraget med mulighed for månedlige klinikkoordinatormøder, hvor der både sker erfaringsudveksling og deles information.

Kunne du tænke dig at høre mere om mulighederne for at blive en del af ORIS Tandlægerne.

Du kan enten kontakte vores direktør Søren Bach direkte på sb@oris.dk, mobil 61681112, eller du kan udfylde formularen her, og så vil vi kontakte dig

  • Når du sender dine oplysninger til os og/eller tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om ORIS Tandlægernes behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu