Vi uddanner ikke alle til at kunne alt – men til at kunne noget forskelligt, så vi sammen kan det hele

Hos ORIS Tandlægerne ønsker vi at kunne give patienterne den bedst mulige tandsundhed. Det er der mange, der siger – så lad os her fortælle lidt om, hvad vi rent faktisk gør.

ORIS Academy
Som behandler kan man selvfølgelig deltage i de traditionelle og velkendte kurser, når det er relevant. Men derudover har vi etableret vores eget uddannelseskoncept – ORIS Academy – for at kunne tilbyde vores personale en målrettet og faglig udvikling. En af tankerne bag ORIS Academy er at uddanne vores behandlere indenfor forskellige kompetenceområder, så vi til sammen kan tilbyde patienterne samtlige behandlinger på højeste niveau. At vores personale deltager på uddannelserne er ikke et krav – men et tilbud. Og vi oplever heldigvis en stor interesse for ORIS Academy.

Faglige fællesskaber med andre klinikker
ORIS Academy afvikles som en kombination af fysiske
og virtuelle kurser. De fysiske kurser foregår ofte på vores klinikker og skaber nogle unikke sociale rammer, hvor kollegaer med samme

interesseområde på tværs af klinikker kommer så tæt på hinanden, at det er helt naturligt at bruge hinanden til faglig sparring efterfølgende. De fysiske kurser suppleres ofte med virtuelle fyraftensmøder, hvor der blandt andet gennemgås konkrete udfordrende cases.

Nye kompetencer på klinikkerne
En konsekvens af, at vi ønsker at kunne tilbyde patienternealle typer behandlinger, er også, at nogle af de klinikker, der kommer med i vores fællesskab, får mulighed for at blive uddannet i behandlinger, de ikke tidligere har kunnet tilbyde deres patienter.

En kultur, hvor vi hjælper hinanden
I ORIS er det en del af kulturen, at man rækker ud, når man har behov for hjælp eller sparring. Der er altid en kollega, der kan og gerne vil hjælpe. Hjælpsomhed er også en naturlig del af vores kultur. På samme måde byder man selv ind med de kompetencer, man har, så kollegaerne i ORIS kan lære af det og blive inspireret. Sådan er vores kultur – og den er vi stolte af og værner meget om.

“Vi har udviklet os både som klinik og individer. Vi har som klinikejere fået mulighed for at fokusere på vores egen tandlægefaglige udvikling og også give vores ansatte tandlæger mulighed for at fokusere på deres interesse områder. Samtidig har vi haft hovedkontoret i ryggen til at støtte op om de driftsmæssige arbejdsopgaver og hjælpe os med at udvikle os som ejere. Det betyder, at vi i dag står med ejere og tandlæger, som i en stor del af deres tid primært arbejder med de behandlinger, de har særlig interesse for. Samtidig nyder vi godt af hinandens viden og får et fagligt teoretisk løft også på områder, som ikke nødvendigvis er ens eget interesseområde.“
Henrik Hedegaard, klinikejer ORIS Tandlægerne Kolding

Aktuelle forløb
I skrivende stund har vi seks uddannelsesforløb i gang, og vi starter hele tiden nye kurser op.

Paradontologi

1 tandlæge samt alle tandplejere pr. klinik gennemgår efteruddanelse med Mette Rylev.

Hvordan håndterer vi bedst NIR’en

Kvalitetsansvarlige klinikassistenter

Orto (æstetisk tandretning)

1 tandlæge og 1 tandplejer fra hver klinik

Implantologi

Mindst 1 tandlæge fra hver klinik

Søvnapnø

1 tandlæge fra hver klinik

Din ORIS Tandplan

Alle medarbejdere

“Vi har i samarbejde med hovedkontoret og en ekstern kvalitetskonsulent gennemgået og løftet vores procedurer og fået en bedre struktur for de daglige rutiner, herunder i forhold til NIR’en. Derudover har vi løbende sparringsmøder mellem de kvalitetsansvarlige på klinikkerne, hvor kvalitetskonsulenten også deltager, så vi kan få svar på vores spørgsmål om forståelsen af alle kravene, der kan virke meget omfattende og overvældende. Senest havde vi besøg af kvalitetskonsulenten i marts 2022, og det giver en tryghed, at han har gennemgået vores procedurer og mener, at vi lever op til alle standarder.”
– Maria og Lone, klinikejere ORIS Tandlægerne Lyngby

Din ORIS Tandplan
Et af de tiltag, der arbejdes med på klinikkerne i den kommende tid, er Din ORIS Tandplan – altså patienternes tandplan. Her arbejder vi 360 grader rundt om det, der er vigtigt for patienten. Din ORIS Tandplan er i høj grad baseret på dialog med patienten og skal give patienterne den fulde indsigt i egen tandsundhed og muligheder.

Som en del af Din ORIS Tandplan får patienterne lavet en tilstandsrapport af deres tænder, ligesom de får en plan for deres fremtidige behandling. Ikke kun baseret på tandlægens faglige vurdering – men naturligvis også på patienternes egne ønsker.

For at kunne tilbyde patienterne dette forløb uddannes alle medarbejdere på alle klinikker. Og både Aldente og Dental Suite tilpasses,

så det er nemt og enkelt at lave tilstandsrapporten til patienterne i eksisterende systemer.

Med Din ORIS Tandplan sikrer vi, at vi orienterer patienterne om alle de områder, der kan påvirke deres tandsundhed eller livskvalitet – uden skelen til, om den enkelte behandler vil være i stand til at udføre de efterfølgende behandlinger. Dette er netop muligt, fordi vi uddanner os forskelligt, så vi tilsammen kan det hele.

„Jeg har i mange år haft en tæt dialog med patienterne omkring behandlingsmuligheder og har haft mine egne redskaber til dette. Da vi i ORIS besluttede at systematisere og udvikle dette, har jeg været en del af det advisory board, sammen med en række andre behandlere, som er kommet med et oplæg til dette, og som har udmøntet sig i det, vi kalder ORIS Tandplan. For mig viser det, hvad et fællesskab som ORIS kan, at vi sammen kan løfte i flok og udvikle fagligheden til gavn for patienter og medarbejdere.“
– Michael Nørgaard, klinikejer ORIS Tandlægerne Svendborg

Kunne du tænke dig at blive ansat på en af vores klinikker


×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu