Den økonomiske side af COVID-19

Historikere og økonomer har undersøgt konsekvenserne af tidligere helbredskriser, primært den spanske syge som herskede i 1918-1920 og som resulterede i 50 millioner døde. Konklusionen lød, at krisen ikke efterlod ændringer i det efterfølgende adfærdsmønster og økonomien kom hurtigt tilbage på sporet. Vi glemmer således hurtigt, hvad vi har været igennem og genoptager et normalt liv.

Der har i vores branche i løbet af året været mange subjektive meldinger i retningen af ”værste økonomiske krise nogensinde”, eller ”nu slår vi alle omsætningsrekorder”. Meldinger som ikke har udgangspunkt i noget faktuelt.

Uanset hvor evidenssøgende vores branche end er indenfor de kliniske områder, så bliver det typisk de ofte gentagne subjektive udtalelser og holdninger, der bliver ophøjet til ”facts” og dermed lagt til grund for vores beslutninger. Vi har derfor valgt at dele vores tal med jer samt den påvirkning, vi har konstateret på driften ifm. COVID-19 gennem 2020.


Nedenfor nævnte tal er baseret på en kombination af vores egne klinikker og øvrige klinikker, vi har haft fuldt indblik i. I tallene er der ikke indregnet COVID-19 gebyr*. Omsætningen er renset for klinikopkøb, der har tilført klinikkerne omsætning, som ikke var med sidste år.


Omsætning

Vi kan konstatere, at de fulgte klinikker har løbet stærkt efter genåbningen (gennemsnitlig 10% fremgang ift. samme periode 2019) Dette har betydet, at den mistede omsætning i nedlukningsperioden næsten er hentet.  Baseret på vores analyse, vil omsætningen gennemsnitlig kun være 1%-point mindre i 2020 ift. 2019.

Vi oplever relativ stor forskel på omsætningsudviklingen blandt klinikkerne.
10 % af klinikkerne har et omsætningstab på mindst 10 %.
30 % af klinikkerne har et omsætningstab på 5-10 %
30 % af klinikkerne har et omsætningstab på 0-5 %
og endelig oplever 30% af klinikkerne en fremgang i omsætningen.

Indtjening

Den gennemsnitlige indtjening for klinikkerne estimeres til indeks 95 (svarende til et fald på 5% ift. 2019)

Indtjeningen baseres på resultat før renter og afskrivninger, men efter indregning af vederlag til klinikejeren for udført arbejde ved stolen samt kompensation fra hjælpepakker.

* Vi havde et ønske om at indføre et Corona-tillæg på 35 kr. pr. behandling. Det ville dække vores direkte meromkostninger. Men vi fik afslag fra Sundhedsstyrelsen ift. gebyr på fastprisydelserne og alene at opkræve gebyr på friydelserne vil ikke fungere for os. Vi vil for alt i verden ikke ende i en diskussion med vores patienter om penge. Vi er en sundhedsvirksomhed.

Karakteristika for de klinikker, der er kommet bedst gennem COVID-19 nedlukningen

Vores konstatering af karakteristika blandt de klinikker, der er kommet bedst igennem COVID-19 nedlukningen rent omsætningsmæssigt:

  • Klinikker der har været mest velforberedte til en hurtigere opstart

  • Klinikker hvor der har været relativ stor stolekapacitet ift. aktivitetsniveauet. Tilsyneladende har det her været enklere at udvide aktiviteten med forlænget arbejdstid i perioden efter nedlukningen, idet der ofte har været ledige stole, når behandlerne har tilbudt at møde ekstra ind.
  • Klinikker der hurtigst og i største omfang introducerede udvidede åbningstider. På den måde blev det muligt at efterleve krav til udluftning og afstandskrav.

  • Helt banalt naturligvis også de klinikker, hvor behandlere og øvrige medarbejdere har valgt at annullere/udskyde dele af ferien.

Endelig har vi konstateret, at de tandlæger der har tradition for at udføre de større og mere komplicerede behandlinger, er dem der har oplevet det største pres og hermed den største stigning i ventetiderne.

En branche i digital omvæltning

Corona har betydet, at virksomheder i høj grad har været tvunget til at erstatte de fysiske møder med de virtuelle. De mange erfaringer har været så positive, at store dele af erhvervslivet har truffet beslutninger om at erstatte en del af den traditionelle fysiske mødeaktivitet med de nye medier for effektivitetens skyld.

I ORIS har vi også erstattet en række fysiske møder på klinikkerne med møder på TEAMS. Det har været alt fra ”akutte” COVID-19 morgenmøder med klinikejerne, sparringsmøder mellem hovedkontoret og klinikkerne, ugentlige møder mellem klinikkoordinatorerne, samt møder i vores advisory boards for blot at nævne nogle eksempler.

Erfaringerne har været gode, og vi er i ikke i tvivl om, at de virtuelle møder er kommet for at blive. Dog kan vi konstatere, at de fysiske møder har en anden værdi, som ikke skal undervurderes.

Udover en digitalisering af møderne, har man også det seneste år set en digital udvikling af sundhedssektoren.

 

Dentalsektoren har for år tilbage i en amerikansk undersøgelse været udråbt til den sektor, der har været mindst udsat for digital disruption. Nu ser vi blandt andet iværksættere, der vil reducere de fysiske besøg hos tandlægen via intelligent teknologi kombineret med intraorale kameraer. Og vi har kun set begyndelsen med digitale scannere, digital- og 3D røntgen og cad/cam teknik. Fremtiden vil helt sikkert byde på en digitalisering af mange af dagligdagens rutiner.

Udsigterne for 2021

I skrivende stund oplever vi en kraftig udvikling i smittetallet, og vi forventer ikke at nogen med stor sikkerhed tør forudsige, hvordan smitten kommer til at udvikle sig, og hvordan det kan påvirke patienternes reaktionsmønstre, samt hvilke eventuelle yderligere restriktioner, der træder i kraft. Med disse forbehold vurderer vi imidlertid, at 2021 overordnet bliver ”et normalt år” hvad angår aktiviteten på klinikkerne. Vi forventer dog at første halvår (indtil vaccine og forårsvejr får indflydelse på smitten) fortsat vil være præget af forbehold ved udsatte patientgrupper samt fortsat anvendelse at skærpede hygiejneregler på klinikkerne.

Tak fordi du læste med

Hvis du har kommentarer til artiklen, input til emner, der kunne være relevante at tage op eller blot har lyst til at høre mere, så hører jeg meget gerne fra dig. Du er velkommen til at sende mig en mail eller ringe.

Har du endnu ikke set seminaret omhandlende Dansk Tandsundhed 2030 kan du finde det her: oris.dk/tandsundhed

Med ønsket om en rigtig god jul.

Søren Bach
Direktør, ORIS Tandlægerne
Mobil: 61 68 11 12, Mail: sb@oris.dk

Nyhedsmail

Tilmeld dig ORIS Tandlægernes nyhedsmail og få direkte besked, når vi har nye artikler og nyheder. Hvis du blot udfylder formularen her, så modtager du automatisk vores næste nyhedsmail. Du kan altid framelde dig, hvis du ikke ønsker nyheder fra os.

Med nyhedsmailen ønsker vi at sætte kendsgerningerne i fokus, og vi opfordrer jer til at komme med jeres kommentarer på emnerne, så vi kan få en drøftelse om branchens fremtid. Vi bestræber os på at bibringe branchen viden baseret på facts, så der kan træffes bedre beslutninger på et oplyst grundlag.


×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu
Vælg klinik:
Assens
Hammel
Kalundborg
Kolding
København
Lyngby
Nakskov
Odense
Svendborg
Sæby
Viborg