Hvad betyder tandlægens
mange forkortelser og ord?

Hvad betyder tandlægens
mange forkortelser og ord?

Du har måske prøvet at læse din regning fra tandlægen og givet op, fordi det vrimler med forkortelser og fagtermer. Nogle af begreberne kan du finde forklaring på her:

DG
Diagnostisk grundundersøgelse

Det er en grundig undersøgelse, som foretages første gang, du er på klinikken, eller hvis du ikke har været på klinikken i to år. På baggrund af denne undersøgelse fastlægges niveauet for fremtidige tandlægebesøg.

SU 
Statusundersøgelse

En statusundersøgelse foretages én gang om året. Her kontrollerer tandlægen/tandplejeren tænder, tandkød, kæber og slimhinder. Der foretages en vurdering af, hvordan det er gået siden sidst, og der gøres status over den nuværende tilstand, således at der kan laves en plan for, hvornår næste undersøgelse skal foretages.

FU
Fokuseret undersøgelse

En fokuseret undersøgelse er en kontrolundersøgelse af et eller flere aktuelle sygdomsproblem(er), som blev identificeret ved sidste DG eller SU. Det kan f.eks. være, hvis der er tandkødsbetændelse eller hul i en tand, der skal holdes øje med. Her har tandlægen/tandplejeren udelukkende opmærksomheden rettet mod det aktuelle problem.

PUD
Parodontal Undersøgelse og Diagnostik

En PUD er en detaljeret parodontitisundersøgelse. Her måler tandlægen/tandplejeren blandt andet dybden på alle tandkødslommerne, hvor meget knogle der er mistet, samt hvis der er tænder, som er løse. Dette noteres i et særligt diagram. På baggrund af denne undersøgelse stilles diagnoser, der lægges en behandlingsplan, og prognosen for behandlingen vurderes.

Gingivitis

Betegnelse for tandkødsbetændelse

IFB
Individuel forebyggende behandling

Hvis der er aktiv sygdom i munden, vil det i nogle tilfælde være nok at give en individuel forebyggende behandling. Det gælder f.eks., hvis du har et begyndende hul, og tandlægen/ tandplejeren vurderer, at du kan forhindre hullet i at udvikle sig, hvis du selv gør en indsats. Her instruerer behandleren dig i, hvordan du opretholder en god mundhygiejne, og foretager måske en forebyggende fluorbehandling.

Molar

Betegnelse for de store kindtænder

Præmolar

Betegnelse for de små kindtænder

BW
Bitewings

Bitewings er et sæt røntgenbilleder, der primært hjælper med at opdage huller mellem kindtænderne, inden de når at udvikle sig. De kan nemlig ikke opdages med det blotte øje, og derfor tages der ofte bitewings forebyggende, idet det kan blive både dyrt og smertefuldt at rette op på det, når først et hul har fået lov til at vokse sig stort.

OTP
Panoramarøntgen

Ved panoramarøntgen er det muligt at se hele tandsættet, kæbeleddet og kæbehuler i to dimensioner. Der tages eksempelvis panoramarøntgen inden større genopbygninger af tænderne, inden tandretning eller inden kirurgiske indgreb.

CBCT
Cone-Beam CT-Scanning

Et CBCT-scan er et 3D-billede, som tandlægen kan se fra alle sider og vinkler. Det bruges ofte i forbindelse med implantatbehandlinger, hvor det er vigtigt at kunne se og vurdere eksisterende knogleforhold.


Er du rød, gul eller grøn?

Sundhedsstyrelsen står bag retningslinjer, der siger, at alle patienter skal kategoriseres som enten rød, gul eller grøn. Et af formålene med retningslinjerne er at motivere patienten til i højere grad at tage et medansvar for sin egen tandsundhed.


Forstå din tandlægeregning

Det kan være svært at forstå sin tandlægeregning, fordi det også her vrimler med fagbegreber. Hvad betyder ydelsesnummer, sikredes andel og hvad er forskellen fra sygesikringens andel? 

Du kan blive klogere på regningsbegreberne nedenfor

Læs hele magasinet “Tandsundhed”

Magasinet ”Tandsundhed” er udarbejdet med et ønske om at højne sundheden. Ikke bare tændernes sundhed, men hele kroppens sundhed. Her kan du læse og downloade hele magasinet med samtlige de artikler om tandsundhed, sammenhængen mellem mundens og kroppens sundhed samt gode råd.


×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu