Privatlivspolitik

Kort sagt.. om www.oris.dk

Når du besøger domænet oris.dk indsamles basale informationer om dig gennem cookies – det kan være din ip-adresse og brugsmønstre på hjemmesiden. Disse informationer bruger vi primært til at gøre vores hjemmeside bedre. Cookies opbevares op til 6md.

Specifikke forbrugsmønstre kan medføre opfølgende markedsføring fra ORIS Tandlægerne på andre platforme; det kan være, du har besøgt en booking-side, men aldrig fik afsendt din booking. Herefter vil du kunne opleve, at du i en kortere periode præsenteres for en annonce på eksempelvis Facebook.

Dine oplysninger indsamles i sådanne tilfælde for at kunne målrette markedsføringen mod dig, og så vi kan måle effekten heraf.

Indsamlingen sker dog på en måde, hvor ingen individer i ORIS Tandlægerne eller tilknyttede markedsføringskonsulenter kan identificere dig. Den er automatiseret. Vi benytter os af makrodata til analyse – eks. køn og by, men kan og vil ikke se ind i de automatiserede processer bag.

For at kunne udføre denne markedsføring deles disse metadata med relevante leverandører.

Kort sagt.. om generel persondatapolitik i ORIS Tandlægerne

ORIS Tandlægerne A/S samt tilknyttede klinikselskaber overholder den gældende persondatalovgivning og specifikt EU’s persondataforordning, GDPR.

Dette indebærer at du som patient ved ORIS Tandlægerne har ret til indsigt i data samt ret til at blive glemt, dog med undtagelse af den dokumentation vi af anden lovgivning er pålagt at opbevare i en given periode.

Fordi vi som tandlæger behandler meget følsomme persondata (sundhedsinformationer) har vi et højt sikkerhedsniveau på vore klinikker, i vores it-system og i vores generelle tilgang til behandling af persondata. Alle klinikker kontrolleres løbende for overholdelse af regler og krav, og der sker en centralt styret udvikling af procedurer og retningslinier. Vi benytter godkendte antivirus-systemer mv. og ORIS Tandlægernes it-sikkerhed er eksternt evalueret og kontrolleret løbende.

Vi bestræber os på at minimere generne for alle vore patienter mest muligt.

 

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kontaktformularer

Vi sender din henvendelse direkte videre til modtageren og opbevarer eller gemmer ikke indholdet af din henvendelse andetsteds.

Cookies

Vi benytter cookies i forbindelse med optimering, din bekvemmelighed samt evt. til markedsføringsformål.

Analytics

Vi indsamler brugsdata og ip-adresser fra besøgende for at optimere hjemmesiden samt evt. med henblik på markedsføring.

Hvem vi deler dine data med

Vi forbeholder os retten til at anvende data fra benyttelse af hjemmeside og tilknyttede sider til relevant markedsføring (eks. via Google eller Facebook). Dette kan indebære at metadata deles med marketingsbureau o.lign. Der kan forekomme specifikke målrettede annoncer efter besøg på oris.dk.

Du vil aldrig modtage anden markedsføring via disse informationer end markedsføring fra ORIS Tandlægerne.

 

Du har jf. gældende lovgivning ret til indsigt i og at gøre indsigelse imod de informationer, vi har liggende om dig. Kontakt oris@oris.dk hvis du ønsker dette.

Disclaimer

Vi tager forbehold for fejl og mangler i ovenstående. Har du spørgsmål eller forespørgsler kan ORIS Tandlægerne kontaktes på oris@oris.dk.

Relevante ejerforhold fremgår af cvr.dk

 

 

×
Find tandlæge
Menu