Værdier har kun værdi, når man lever efter dem

Fra etableringen for 5 år siden har ORIS Tandlægerne været fast forankret i 3 grundlæggende værdier.

Højeste patienttilfredshed
Tilliden mellem patient og behandler skal være i top. Vi er både stolte over og ydmyge omkring, at løbende målinger viser en patienttilfredshed på hele 4,8 ud af 5.

Vi arbejder konstant på at højne fagligheden og dialogen med patienterne. Vi specialiserer os, og klinikkerne kan trække på hinanden.

Højeste patienttilfredshed kræver blandt andet, at vi er blandt de førende i forhold til teknologi og digitalisering. Derfor har alle klinikker blandt andet TRIOS-scannere, og vi træner til stadighed i at anvende den nyeste digitale teknologi.

Det gode klinikliv
Måske har du selv mærket, hvordan administrative krav og opgaver fylder stadig mere. Det er imidlertid de færreste, der valgte at blive tandlæge for at bruge tiden på den slags opgaver. Derfor mister mange langsomt motivationen i takt med, at det ikke-tandlægefaglige fylder hverdagen. Og det er lige præcis grunden til, at vi har fokus på arbejdsglæden – også for klinikejere. Blandt andet ved at lette de administrative byrder og skabe en mere enkel hverdag for alle på klinikken.

Det gode klinikliv er en forudsætning for, at vi kan tiltrække de bedste behandlere og dermed sikre patienterne den bedste behandling. I ORIS er det naturligvis tandlægerne, der tager alle tandlægefaglige beslutninger. For os er det helt naturligt, at klinikejerne
selv fastlægger arbejdstid, ferie, leverandør- og materialevalg osv. Fra centralt hold bidrages med kompetencer inden for eksempelvis ansættelser, udviklingssamtaler, GDPR, ny ferielov, regnskab, NIR, forsikringer, markedsføring og meget mere.

Tilfredse ejere
Med vores ejermodel er klinikejerne garanteret, at de kan eje op til 67 % af ORIS og derved også kan få den største del af den værditilvækst, vi skaber. Det bidrager også til, at vi står sammen om at skabe de bedste klinikker og de bedste resultater, for vi har en stor fælles interesse på tværs af klinikkerne i ORIS. Ejermodellen er dermed med til at sikre, at der er stor motivation og glæde ved at gøre det godt, udvikle sig og hjælpe hinanden.
Derudover er der stor åbenhed for at overføre best practice mellem klinikkerne – og det giver gode resultater for klinikejerne.

Hertil kommer, at klinikejerne kan fokusere på det tandlægefaglige – og lade andre specialister tage sig af det administrative.


ORIS Tandlægerne gennemfører hvert år tilfredshedsmålinger blandt både klinikejere og medarbejdere. Målingen blev i 2021 gennemført i oktober måned med en samlet svarprocent på 96% (svarprocenten var på 88% i 2020). Målingen gennemføres af Rambøll. Du kan læse mere om den seneste måling her.

×
Smile Design Book tid Ny patient Find tandlæge Menu